Piedaloties šajā izstādē, Ulbrokas bibliotēka ir apzinājusi ilggadīgā Latvijas Lauksaimniecības Mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskā institūta direktora, zinātnieka, konsultanta-vadošā pētnieka, Goda doktora Edgara Lāčgalvja (1930-2008) dzīves un darba stāstu. Iepriekšējā gadā novada iedzīvotājiem bija iespēja aizpildīt pašvaldības veidotu anketu, kurā varēja norādīt cilvēkus, kuri būtu jāpiemin simtgades gadā. Šajā aptaujā Edgars Lāčgalvis tika minēts kā cilvēks, kurš devis lielu ieguldījumu Ulbrokas attīstībā.

 

21. novembrī Ulbrokas bibliotēkā notika virtuālās izstādes materiālu apkopojums – prezentācija. Uz to aicinājām Edgara Lāčgalvja kolēģus un visus, kas atsaucās aicinājumam dalīties atmiņās, uzticēt fotogrāfijas un citus materiālus, palīdzību savāktās informācijas apzināšanā. Paldies teicām arī Edgara Lāčgalvja ģimenei, kas bibliotēkai uzticēja ģimenes arhīvu un līdz ar to iespēju papildināt novadpētniecības krājumu ar vērtīgiem materiāliem par Edgaru Lāčgalvi un novada vēsturi. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī institūta un Stopiņu novada domes pārstāvji, kā arī kolēģi no Salaspils novada bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

 

Edgara Lāčgalvja dzīves ceļš ir aizsācies Allažu pagastā, pamatizglītību iegūstot Allažu un Siguldas skolās, tad seko studijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātē. Kopš 1966. gada viņa darba un dzīves gaitas ir saistītas ar Ulbroku, kur 25 gadi pavadīti, pildot Latvijas Lauksaimniecības Mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskā institūta direktora pienākumus. Kopš 1991. gada viņš turpina darba gaitas institūtā kā Lauksaimniecības mašīnbūves koordinācijas nodaļas vadītājs un Ulbrokas zinātnes centra vadošais pētnieks. Edgars Lāčgalvis ir Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas inženierzinātņu Goda doktors. 2003. gadā viņam piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka goda nosaukums, kas tiek piešķirts izciliem starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc aiziešanas pensijā. Edgars Lāčgalvis ilgus gadus bijis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mehanizācijas fakultātes Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, pasniedzis augstākās izglītības diplomus vairāk nekā 2000 jauno speciālistu. Viņš ir daudzu prēmiju laureāts, tai skaitā “Sējēja” prēmijas laureāts 1991. gadā.

 

Būdams talantīgs vadītājs un labs saimnieks, Edgars Lāčgalvis daudz paveicis institūta darbinieku un Stopiņu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā. Viņam esot institūta direktora amatā, uzceltas daudzas dzīvojamās mājas, veikta Ulbrokas ciemata infrastruktūras attīstība. Pēc institūta inženierkorpusa uzcelšanas ciemam tiek nodotas ēdnīcas telpas ambulances vajadzībām, kas sekmīgi tiek izmantotas vēl šodien. Kopā ar valsts saimniecību “Ulbroka” tika risināta un sekmēta veikala, pasta, vidusskolas un sporta kompleksa celtniecība. Pēc 1990. gada Stopiņu pagasta pašvaldības rīcībā institūts nodod vairākas ēkas, piemēram, administratīvo ēku, kurā atrodas novada dome, izstāžu zāli, kas līdz šim, kalpo kā kultūras nams, informācijas nodaļas korpuss, kurā ilgus gadus mājīgas telpas radusi Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. Intervijā novada informatīvajam izdevumam “Tēvzemīte” 2003. gadā Edgars Lāčgalvis atklāj, ka ir kvēls Ulbrokas patriots un pauž lielu gandarījumu par to, ka novada pašvaldība sekmīgi turpina iesākto ciemata infrastruktūras attīstību un ka institūta ēkas kalpo novada iedzīvotāju vajadzībām.

 

Pieminēšanas vērta ir arī Edgara Lāčgalvja darbība sporta un mākslinieciskās pašdarbības jomā. Viņš pats ir bijis gan aktīvs sportists, gan teātra spēlētājs un veicinājis kā sporta, tā arī mākslinieciskās pašdarbības attīstību institūtā un Stopiņu ciemā.

 

Apkopotais materiāls aptver Edgara Lāčgalvja publikācijas, darba vietas un ģimenes fotogrāfijas, darba kolēģu atmiņu stāstījumus, Edgara Lāčgalvja rokrakstus, goda un atzinības rakstus, diplomus. Rezultātā tapusi apjomīga, vērtīga novadpētniecības materiālu kolekcija par Edgaru Lāčgalvi, institūtu, līdztekus ietverot arī novada vēsturi atspoguļojošus materiālus. Tuvāk iepazīties ar novadpētniecības materiālu kopumu par LLMEZP institūtu un tā ilggadējo direktoru Edgaru Lāčgalvi, iespējams, atverot Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga saites https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx novadpētniecības sadaļu, kā arī uz vietas Ulbrokas bibliotēkā novadpētniecības mapē. Pasākuma norise fotogrāfijās iekļauta galerijā http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas