Seminārā paredzēts diskutēt par teksta korpusa izveides, apjoma, savietojamības, izmantoto avotu, to atlases, autortiesību, finansējuma, tajā iesaistīto organizāciju darba koordinācijas u.c. jautājumiem. Seminārā aicināti piedalīties Valsts valodas aģentūras, Latviešu valodas institūta, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Universitātes, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Ventspils Augstskolas, Rīgas Latviešu biedrības, Tulkošanas un terminoloģijas centra, LU Matemātikas un informātikas institūta, SIA Tilde, Nacionālās bibliotēkas u.c. ieinteresēto institūciju pārstāvji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Prezidenta preses dienests