Semināra mērķis ir sniegt praktisku ieskatu starpkultūru izglītībā, iekļaujot šādus jautājumus:

  • starpkultūru izglītības būtība un pamatprincipi;
  • praktisku metožu izmēģināšana un sapratne, kā tās pielietot ikdienas darbā;
  • iepazīstināšana ar pieejamiem resursiem un to pielietojamību pieaugušo izglītībā;
  • neatbildētie jautājumi.

Semināra mērķauditorija – pieaugušo izglītības jomas speciālisti.

Pieteikšanās pēdējā diena ir 2020. gada 20. maijs. Saite uz pieteikšanos semināram

Apstiprinājums dalībai un saite uz semināru Zoom platformā tiks nosūtīts katram atsevišķi pēc pieteikšanās laika beigām.

Semināru vadīs pieredzējusi pasniedzēja un koučs Nataļja Gudakovska.

Dalība seminārā ir bez maksas. Tiks izsniegti arī apliecinājumi par piedalīšanos tajā.

Seminārs noris Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Nr. 2018-2221/001-001) ietvaros.

Semināra dalībnieki tiks apstiprināti, izvērtējot anketā norādīto motivāciju, pieredzi un saistību ar pieaugušo izglītības jomu. Informējam, ka seminārā varēs piedalīties tikai tie interesenti, kas saņēmuši organizatoru rakstisku apstiprinājumu piedalīties seminārā.

Atbilde par dalību tiks nosūtīta pēc pieteikšanās termiņa beigām.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
EPALE Latvija satura kvalitātes eksperte
E-pasts: kintija.bulava@izm.gov.lv