Rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balva par novatorismu literatūrā 2020. gadā piešķirta Viktora Freiberga grāmatai „Kinomāna slimības vēsture” (apgāds Aminori). Spilgti to raksturo viens no žūrijas dalībniekiem, rakstnieks Roalds Dobrovenskis: “Neatceros citu tekstu, kurš tik pārliecinoši, taustāmi paradītu: cilvēku radīta māksla, šajā gadījumā kinomāksla, kļuvusi jau par „otro dabu”, par mūsu būtnes, mūsu pašu neatņemamo daļu. Freiberga grāmata ideāli atbilst Soduma balvas priekšnoteikumiem. Tās novitātes iet tik tālu, ka šis darbs, šķiet, neietilpst nevienā pazīstama žanra rāmjos. (Bez visa cita šeit mēs atrodam veselu smalku asociāciju skolu). Autora personīgā drāma, cik tas neliktos savādi, neatstāj drūmu iespaidu, – visu pārspēj talanta radošais spēks. Atzīmēšu vēl, ka grāmatā nav nekā no provinciālas pazemības, ar kuru nereti grēko latvieši. Viktors Freibergs absolūti brīvi jūtas pasaules mākslas plašumos.”

Balvas žūrijā strādāja pārvaldes vadītāja Dace Jansone, rakstnieks Roalds Dobrovenskis, kultūržurnāliste Liega Piešiņa un redaktors Arturs Hansons un rakstniece Nora Ikstena.

Dzintara Soduma balvas fonds ir 4270 eiro. Tā ir izcilā latviešu rakstnieka un tulkotāja Soduma piemiņai veltīta Ikšķiles novada pašvaldības atzinība Latvijas rakstniekam par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā vai tulkotājam par literatūras tulkojumu latviešu valodā.

2020. gadā Soduma balvai bija pieteiktas Latvijas prestižāko apgādu 35 autoru grāmatas.

Pirmo Dzintara Soduma balvu 2013. gadā saņēma rakstnieki Jānis Rokpelnis par grāmatu “Rīgas iestaigāšana”, Egīls Venters par romānu “Mainīgā intervence” un Pēteris Draguns par dzejoļu krājumu “Tumšā stundā”. 2014. gadā – Andris Zeibots par romānu “Okeāniskais ES” un Inga Ābele par romānu “Klūgu mūks”, 2015. gadā – Māris Bērziņš par vēsturisko romānu “Svina garša”, 2016. gadā – Nora Ikstena par romānu “Mātes piens” un Uldis Bērziņš par “Eddas dziesmu” tulkojumu, 2017. gadā – dzejnieks Jānis Tomašs par krājumu “Melnie darba cimdi” un Knuts Skujenieks par Genādija Aihī grāmatas “Paklanīšanās dziesmai” atdzejojumu, 2018. gadā – Silvija Brice par Gintera Grasa grāmatas “Par beidzamību” tulkojumu un Mārtiņš Zvīdriņš par grāmatu “#Fudzi 161 km”. 2019. gadā balvu saņēma Contra, Andris Akmentiņš un Einārs Pelšs.

Dzintara Soduma balva literatūrā tiks attālināti pasniegta 2020. gada 13. maijā 11.00 pie Ikšķiles tautas nama, klātesot Viktoram Freibergam.

 

Papildu informācija:
Dace Jansone
Žūrijas priekšsēdētāja
Tālr.: 29231470