Koronavīrusa slimības (COVID-19) ietekmē kopš 2020. gada marta visā pasaulē tika slēgtas bibliotēku ēkas.

Dokumentā ir apkopoti līdz šim 20 NAPLE dalībvalstu publisko bibliotēku veiktie pasākumi, reaģējot uz vīrusu. Īpaša uzmanību pievērsta:
• bibliotēku slēgšanas apjomam visā Eiropā;
• personāla iesaistei slēgšanas laikā;
• bibliotēku pakalpojumiem sabiedrībai (fiziskie un attālinātie) ēku slēgšanas laikā;
• grāmatu karantīnai un citiem veselības un drošības pasākumiem;
• bibliotēku centieniem atbalstīt nacionālās veselības aprūpes iniciatīvas;
• bibliotēku centieniem novērst dezinformāciju par vīrusu COVID-19.

Šajā ziņojumā ietvertā informācija ir balstīta uz NAPLE dalībnieku atbildēm, kas iesniegtas laikā no 2020. gada 20. marta līdz 24. aprīlim. Tādējādi tā būtu jāuzskata par konkrētā perioda momentuzņēmumu.

Ziņojums bija iespējams, pateicoties NAPLE dalībnieku un kolēģu ieguldījumam no šādām valstīm: Beļģija (Flandrija); Horvātija; Čehija; Dānija; Igaunija; Somija; Francija; Vācija; Grieķija; Īrija; Lietuva; Norvēģija; Nīderlande; Polija, Portugāle, Skotija; Slovēnija; Spānija; Zviedrija; Šveice.

Ziņojums: Eiropas publiskās bibliotēkas un COVID-19

 

Pēc NAPLE materiāliem sagatavojusi:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv