Galvenie diskutējamie jautājumi: 
  1. Bibliotēku integrēto informācijas sistēmu attīstība,
  2. Reālā situācija ALEPH 500 izmantošanā,
  3. ALEPH 500 uzturēšanas izmaksas: nākotnes prognozes un iespējamie risinājumi,
  4. Citi aktuālie jautājumi.
Diskusijā aicināti piedalīties zinātnisko un speciālo bibliotēku direktori un sistēmbibliotekāri, kas strādā ar integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Ragozina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Tālr.: 67312807