"Baltijas Reģions ir sasniedzis kādu pagrieziena punktu un pašlaik pieņemtie lēmumi ietekmēs attīstību uz daudziem gadiem. Šī kolektīvā ielūkošanās nākotnē ir kaut kas jauns, jo līdz šim Baltijas valstīm reizēm pārmeta gandrīz vai apsēstu fokusēšanos uz pagātni un vēsturi," uz konferences tematika nozīmību norāda SPPI direktors Nils Muižnieks.
Globālā konkurence, aizvien pieaugošās energoresursu problēmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārmaiņas, demogrāfiskā krīze – šie un citi faktori pieprasa pārdomāt esošos attīstības modeļus. Pētnieki un politikas veidotāji Baltijas valstīs un reģionā apsver Krievijas nākotni pēc Vladimira Putina prezidenta pilnvaru beigām 2008. gadā. Kā attīstīsies Post-Putina valsts? Kādas būs sekas reģionālai drošībai un sadarbībai? Kādas izredzes Baltijai un plašākai Eiropas sabiedrībai paplašināt miera, drošības un labklājības zonu kaimiņos? – par šiem un citiem jautājumiem konferences laikā diskutēs sešās tematiskās sekcijās:
  • Latvijas kaimiņpolitika – aizvien ciešāka sadarbība? Vadītājs Dr. Nils Muižnieks, SPPI direktors
  • Latvija 2020. gadā. Vadītāja mag.pol.z. Inga Ulnicāne – Ozoliņa, SPPI pētniece un prof. Žaneta Ozoliņa
  • Kopienas un Baltijas nākotne. Vadītājs prof. Aivars Tabuns
  • Baltijas mediju pagātnes, tagadnes un nākotnes dimensija. Vadītāji prof. Inta Brikše, as.prof. Vita Zelče un as.prof. Ojārs Skudra
  • Demogrāfiskās pārmaiņas un perspektīvas. Vadītājs prof. Pēteris Zvidriņš
  • Sabiedrības radikalizācijas tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē. Vadītāja Gunda Reire, SAK

Konferencē kopumā piedalīsies 150 pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Rumānijas un ASV, tajā tiks nolasīti 102 referāti.

Konferences īpašais viesis ir prof. emeritus Denis McQuail no Amsterdamas Universitātes, kurš aicināts nolasīt atklāšanas referātu. Denis McQuail ir viens no vadošajiem zinātniekiem komunikācijas zinātnē.

Konferences norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova 1A, Rīga. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00. Konferences programmu var skatīt www.szf.lu.lv.

Sociālo un politisko pētījumu institūts ir dibināts 2004.gadā kā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes institūts, kurā strādā Politikas zinātnes, Socioloģijas, Komunikācijas zinātnes, Informācijas un bibliotēkzinātnes nodaļu pētnieki. SPPI tika dibināts, lai veicinātu augstas kvalitātes sociālo zinātņu pētījumus un attīstītu sociālo zinātnieku sadarbību Latvijā un dalību starptautiskajos zinātnieku tīklos. Galvenie SPPI pētījumu virzieni ir 1) Latvija pasaulē – starptautiskie sakari, 2) reģionālā attīstība Latvijā, 3) demokrātija un minoritātes, 4) mediji, informācija un kultūra. Starp pašlaik realizētajiem SPPI projektiem lielākie ir: pētījums par Latvijas tēlu Krievijas medijos, Gruzijas – Krievijas un Moldovas – Krievijas attiecību analīze, Pārskats par tautas attīstību: cilvēkkapitāls Latvijā un indikatoru izstrāde sociālās integrācijas mērījumiem Latvijā.

Kontaktpersona: Ieva Zlemeta (Ieva.Zlemeta@lu.lv) 7089867

Informāciju sagatavoja:
Inese Salmiņa
LU Sociālo zinātņu fakultātes ārējo sakaru koordinatore
Tālr.: 7089866