NEMO apvieno Eiropas Savienības (ES) valstu muzeju organizācijas un pārstāvjus no valstīm, kas saistītas ar ES.
Organizācijas uzdevums ir veicināt izpratni par muzeju un kultūras mantojuma lomu integrētās Eiropas vērtību sekmēšanā. NEMO aktīvi vēršas pie Eiropas, īpaši ES politikas veidotājiem, ar jautājumiem un priekšlikumiem, kas skar muzejus. Būtiska organizācijas funkcija ir muzeju informēšana par ES iniciatīvām, nacionālajām kultūrpolitikas iniciatīvām, muzeju sadarbības projektiem un citiem svarīgiem jautājumiem.
NEMO ir neformāla muzeju sadarbības organizācija, kas dibināta 1992. gadā, lai veidotu dinamiskāku un aktīvāku Eiropas muzeju sadarbību. Iekšējā komunikācija pārsvarā tiek īstenota ar moderno tehnoloģiju starpniecību, kas nodrošina iespēju nekavējoties reaģēt uz aktualitātēm un aktīvi iesaistīties ES kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā. Tādējādi tiek sekmēta informācijas apmaiņa starp muzejiem un muzeju organizācijām visā Eiropā. Gadskārtējās sanāksmes veicina nepastarpinātas saiknes veidošanu starp valstīm un ļauj konstatēt svarīgākās muzeju nozares problēmas gan konkrētas valsts, gan Eiropas līmenī.
Gadskārtējās sanāksmes notiek kādā no ES valstīm. Sanāksmes pirmā diena tiek veltīta konkrētas valsts aktualitātēm. Par situāciju Latvijā tiks nolasīti šādi ziņojumi:
  • Kultūrpolitikas prioritātes mantojuma jomā. Una Sedleniece, LR KM Kultūrpolitikas plānošanas departaments
  • Digitālā bibliotēka – Latvijas pieredze. Andris Vilks, Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Muzeji Latvijā. Nozares aktualitātes. Jānis Garjāns, Muzeju valsts pārvalde

Rīgas sanāksme nozīmīga ar to, ka tajā tiks publiskots "Muzeju deponējumu standarta līgums" – dokuments, pie kura izstrādes NEMO strādājis vairākus gadus un kura mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma dinamiskāku un drošāku mobilitāti. Sanāksmē plānots runāt arī par Eiropas digitālo bibliotēku, kultūras mantojuma restitūcijas problēmām, mūžizglītību muzejos un muzeju darbinieku sadarbības sekmēšanu.

Kopš 1998. gada Latviju NEMO pārstāv Muzeju valsts pārvalde, šobrīd pārstāvniecību īsteno pārvaldes priekšnieks Jānis Garjāns un priekšnieka vietniece Anita Jirgensone.

Informāciju sagatavoja:
Astra Spalvēna
Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67503871
Mob. tālr.: 26330992
E-pasts: astra.spalvena@mvp.gov.lv
www.ne-mo.org