Uz valsts budžeta līdzfinansējumu (86 318 EUR apmērā) varēja pretendēt tās Latvijas organizācijas, kas ir saņēmušas ES programmas “Kultūra” (2007–2013), ES programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “Kultūra” (2014–2020), ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) 4.atbalsta aktivitātes “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014 – 2020) 1.atbalsta darbības “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstu.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus: projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Atbalsts piešķirts 10 Latvijas kultūras organizāciju un institūciju Eiropas Savienības mēroga projektu īstenošanai:

  • SIA “Rīgas Senās Mūzikas centrs”, ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas “Kultūra” daudzgadu sadarbības projekts “eeemerging Emerging European Ensembles”

 

  • SIA “Apgāds Mansards”, ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas “Kultūra” literāro tulkojumu projekts “Desmit grāmatu tulkošana latviešu valodā (Translation of 10 books into Latvian)”

 

  • VSIA “Latvijas Nacionālā opera”, ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas “Kultūra” daudzgadu sadarbības projekts “Eiropas operas digitālais projekts (European opera Digital Project)”

 

  • Biedrība “Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, ES programmas “Kultūra” (2007-2013) daudzgadu sadarbības projekts “MINSTREL-Mūzikas sadarbības tīkls mūzikas resursu pārnacionālai apmaiņai un izplatīšanai Eiropas līmenī”

 

  • Biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts”, ES programmas “Kultūra” (2007-2013) daudzgadu sadarbības projekts “Kopīgā telpa: mūzika, laiks, politika (Shared Space: Music, Weather, Politics)”

 

  • Biedrība “Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija”, ES programmas “Kultūra” (2007-2013) sadarbības projekts “E-Motional: rethinking dance”

 

  • Biedrība “Laikmetīgās mākslas centrs”, ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas “Kultūra” sadarbības projekts “This Is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in the Future”

 

  • Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība “Skaņu Mežs”, ES programmas “Kultūra” (2007-2013) daudzgadu sadarbības projekts “E.C.A.S.- Networking Tomorrow’s Art for an Unknown Future”

 

  • Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība “Skaņu Mežs”, ES programmas “Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas “Kultūra” Eiropas platforma “Sound, heterogenous art and performance in Europe (SHAPE)”

 

  • Starpnozaru mākslas grupa SERDE, ES programmas “Kultūra” (2007-2013) sadarbības projekts “FRONTIERS IN RETREAT”


Informācija par konkursu

 
Kontaktinformācijai:
Zanda Aveniņa
ES kultūras kontaktpunkta programmas “Radošā Eiropa” (2014 – 2020) konsultante
Tel. +371 67330229
Fakss: +371 67227916
E-pasts: Zanda.Aveninakm.gov.lv