PRIMO izvēlnes joslā, izvēloties meklēšanas kopu “Nacionālā bibliogrāfija”, var veikt gan vienkāršo, gan paplašināto meklēšanu un izgūt informāciju par grāmatām, turpinājumizdevumiem, izdevumos publicētiem rakstiem, kartēm, notīm u.c. Latvijā publicēto izdevumu veidiem, t.sk. tiem, kas publicēti digitālā formā.

Nacionālā bibliogrāfija – bibliogrāfiskās ziņas par Latvijā publicētajiem dažādiem resursu veidiem kopš zināmās pirmās grāmatas latviešu valodā 1525. gadā – bija pieejama arī iepriekš, taču meklēšana un atlase bija jāveic atsevišķi dažādās datubāzēs katram izdevuma veidam.

Lietotājiem draudzīgāku pakalpojumu veidojuši LNB Bibliogrāfijas institūta un Tehnoloģiju departamenta speciālisti sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru.

Papildus meklēšanas pakalpojumam nacionālā bibliogrāfija pieejama arī kārtējās nacionālās bibliogrāfijas izdevumā “Latvijas jaunākās grāmatas”, reizi gadā tiek sagatavots “Periodikas rādītājs”, kurā reģistrēti Latvijā izdotie laikraksti, žurnāli, gada pārskati, biļeteni un rakstu krājumi, savukārt priekšstatu par izdevējdarbību valstī apkopotā veidā var gūt ikgadējā krājumā “Latvijas izdevējdarbības statistika“.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilva Āķe
Nacionālās bibliogrāfijas eksperte
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilva.ake@lnb.lv