No 16. Līdz 28. jūnijam Ūziņu bioloģiskajā saimniecībā “Dimzēni” norisinājās starptautiskā jauniešu apmaiņas programa “NING-no inclusion=no growth”, kuru Latvijā uzņēma biedrība Radi Vidi Pats. Tas notika pateicoties ilggadējai sadarbībai ar Itālijas jauniešu organizāciju Informa giovani no Palermo. Projektu finansēja Eiropas komisijas programma “Jaunatne darbībā” un tajā piedalījās 17 jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem no Latvijas (Zaļenieku pagasta un Rīgas), Francijas un Itālijas. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu un pieredzes apmaiņu caur kopīgām vides sakopšanas un kultūru izzinošam aktivitātēm. Tā ietvaros dalībnieki gan darbojās Dimzēnu saimniecības sakopšanā, balsinot kūti un sakārtojot antīko priekšmetu kolekciju, gan gatavojās Līgo svinēšanai un viesu uzņemšanai saimniecībā, pinot vainagus, gatavojot sieru un dažādus ēdienus.

Jauniešiem interesanta šķita U. Celitānes piedāvātā ziepju darbnīca. Rezultātā dalībnieki pagatavoja kazas piena un dzintara pulvera ziepes, kuras katrs aizveda mājās kā suvenīru, tāpat kā Svētes maiznīcā maiznieka zeļļa Jāņa Kurpnieka pavadībā izcepto rupjmaizes kukulīti.

21. jūnijā jaunieši apmeklēja Ūziņu bibliotēku, kur iepazinās gan ar Ūziņu vēsturi, gan no bijušā “Dimzēnu” saimnieka farmācijas zinātņu doktora E. Svirlovska ģimenes arhīva nākušo bagātīgo dokumentu krājumu. Arī vecākais orģinālais dokuments, kurš datēts ar 1849. gadu ir nācis no E. Svirlovska dzimtas mājām. Vēlāk jaunieši devās uz Ūziņu Priežu kapiem, kur tika veikti nelieli Svirlovsku dzimtas kapavietas un pieminekļa sakopšanas darbi.

Šajā dienā “Dimzēnus” apmeklēja arī ekskuranti no Jelgavas reģionālā tūrisma centra. Ekskursijas noslēgumā tika apmeklēta arī E. Svirlovska kapavieta Ūziņu kapos (vietējas nozīmes vēstures piemineklis). Ūziņu kapos atdusas arī vairāki Aspazijas dzimtas pārstāvji – vectēvs, mātes brālis, māsīcas, brālēns u.c. radi.

25. jūnijā Ūziņu bibliotēkā viesojās lieliskie “Velomūzika 2014” puiši – mūziķi Kārlis Kazāks, Māris Bīmanis, Juris Kroičs, Jānis Strapcāns un aktieris un radio SWH dīdžejs Arturs Krūzkops. Velomūzika ir muzikāls veloceļojums, kas ved pa skaistākajām Latvijas vietām, un uzbur jaušus un pavisam nejaušus akustiskus koncertus visdažādākajās vietās un situācijās. Tāds brīnišķīgs un nejaušs koncerts izkanēja arī simtgadīgajā Ūziņu Biedrību namā, kurš atrodas līdzās bibliotēkai. Lai arī iepriekšējā dienā krietni posu namam līdzās esošo parku, puiši vēlējās spēlēt tieši vecajā Biedrību namā. Skanēja lieliski, un tas bija ārkārtīgi saviļņojošs brīdis, jo nams jau gadiem stāv tukšs. Pēc apmēram pusotras stundas paciemošanās, nelielas pacienāšanās un iepazīšanās ar Ūziņu bagāto vēsturi, mūziķi devās tālāk uz Vilces pusi.

27. jūnijs bija ne tikai lasītgribošiem apmeklētājiem bagāts, bet šajā dienā no Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkā ieradās konkursa “Sakoptākā sēta 2014” vērtēšanas komisija. Komisija ne tikai aplūkoja un vērtēja bibliotēkas, kā pašvaldības iestādes apkārtni, bet arī iepazinās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un Ūziņu vēsturi. Par šo notikumu man vienmēr atgādinās rožu krūms, kurš turpmāk greznos bibliotēkas dobi.

Jāteic, ka pēdējā laikā bibliotēka ir iecienīts vēstures interesentu apmeklējumu mērķis, jo bibliotēka var lepoties ar plašu un vērtīgu novadpētniecības materiālu krājumu. Diezgan bieži nākas ne tikai stāstīt par Ūziņu vēsturi, bet arī palīdzēt cilvēkiem dzimtas sakņu meklējumos. Iespēju robežās vienmēr cenšos palīdzēt. Materiāli ir vākti daudzu gadu garumā, un tie ir saņemti un sūtīti gan pa visu Latviju, gan arī ārzemēm.

Īsumā ar Ūziņu vēsturi var iepazīties bibliotēkas izveidotajā blogā – uzinubiblioteka.blogspot.com