Projekta ietvaros visa gada garumā paredzētas dažādas aktivitātes. Lai mērķtiecīgāk virzītu informatīvo darbu, pārvalde ir izvēlējusies 45 pašvaldības ar lielu nepilsoņu īpatsvaru visā Latvijas teritorijā, kuras tiks iesaistītas šī projekta norisē.
 
Īpašs akcents projektā tiks likts sabiedrības informēšanas jomā. Šobrīd jau tiek sagatavoti un tuvākajos mēnešos iznāks jauni informatīvi materiāli par pilsonības iegūšanas iespējām. Tie bez maksas būs pieejami visplašākajam interesentu lokam.
 
Izvēlētajās pašvaldībās tiks organizēti semināri bibliotēku, sociālajiem, dzimtsarakstu un izglītības darbiniekiem, kuros tiks apmācīti multiplikatori tālākajam darbam ar nepilsoņu auditoriju. Tiks veidota arī ceļojošā izstāde, ar kuru projekta īstenošanas laikā varēs iepazīties visu 45 projektā iesaistīto pašvaldību iedzīvotāji.
 
Projekta ietvaros dažādas aktivitātes paredzētas arī skolu jauniešu auditorijai. Pavasarī tiks organizēta Līderu skola, kurā 10. klašu skolēni apgūs zināšanas par pilsonības, migrācijas un integrācijas jautājumiem. Savukārt rudenī skolēni visā valstī tiks aicināti piedalīties eseju konkursā.
 
Projekta gaitā tiks īstenotas arī citas radošas ieceres, par kurām pārvalde informēs sabiedrību tuvākajā laikā.
 
Savas pastāvēšanas laikā pārvalde ir īstenojusi daudzveidīgus projektus, piesaistot dažādu ārvalstu donoru finansējumu. Starp tiem ir skolēnu konkurss "Ceļā uz pilsonisku sabiedrību", Informācijas centru izveides projekts, informatīvā kampaņas, dažādi socioloģiskie pētījumi, kā arī korupcijas risku apzināšanas un novēršanas projekts "Izvērtējam. Pilnveidojam. Turpinām labāk".
 
Papildus informācija par Naturalizācijas pārvaldes darbu atrodama pārvaldes Interneta mājas lapā – www.np.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Lukšo
Naturalizācijas pārvaldes preses sekretāre