Tajā atspoguļotā baltvācu mākslinieka un literāta Grasa dzīve un radošā darbība atgādina par apgaismības centienu uzviļņoto jūsmu, kas atbalsojās arī Vidzemē, par Eiropas kultūras vēsturisko vienotību un par Latvijas kultūras tradicionālo pastāvēšanu šajā bagātajā kultūrtelpā. Kuratores – mākslas vēsturniece Edvarda Šmite un kultūras vēsturniece Aija Taimiņa.Izstāde apskatāma līdz 24. septembrim. Ieeja bez maksas.

Karls Gothards Grass (1767–1814) dzimis mācītāja Karla Johana Grasa ģimenē Dzērbenē. Pēc mācībām mājās uzņemts Rīgas Ķeizariskajā licejā, kur par viņa zīmēšanas skolotāju kļuva Johans Kristofs Broce, ievērojamais Baltijas vēstures un etnogrāfisko materiālu vācējs. 1780. gadu beigās K. G. Grass studējis teoloģiju Jēnas Universitātē (Vācija). Studiju gados viņš iepazinies ar daudzām kultūras personībām, par viņa draugu kļuvis Johans Kristofs Frīdrihs Šillers. Iepazīto mākslinieku darbi un sarunas ar viņiem laika gaitā kļuva par nozīmīgu avotu Grasa mākslinieciskajā izaugsmē. Beidzis studijas, viņš atgriezās dzimtenē un īsu brīdi strādāja par zīmēšanas skolotāju Rīgā. Par K. G. Grasa tuviem draugiem kļuva Johans Vilhelms Krauze un Garlībs Helvigs Merķelis. 

Vasarās (1792–1795) Grass un Krauze kopā ar Broci apceļoja Vidzemi, viņu zīmējumi un akvareļi ietverti Johana Kristofa Broces manuskriptā “Dažādu Vidzemes pieminekļu, prospektu, monētu, ģerboņu utt. krājums” jeb Monumente. 1796. gadā Grass aizceļoja no Rīgas un uzturējās Šveicē, bet 1803. gadā pārcēlās uz dzīvi Itālijā, kur nodzīvoja līdz pat mūža galam 1814. gadā. Sicīlija kļuva par viņa iedvesmas avotu un galveno tēmu, tai veltīti gan ceļojumu apraksti, gan zīmējumi un gleznas, arī četru gleznu cikls, kuru K. G. Grass uzskatīja par savu nozīmīgāko veikumu. Būtiski, ka K. G. Grasa dzeja un ceļojumu apraksti par Šveici un Sicīliju pieder pie laikmeta liecībām par personību un tās attiecībām ar pasauli. Tiesa, atmiņas par dzimteni un tur atstātajiem draugiem Grasu pavadīja visu mūžu.

Izstādē būs apskatāmi Grasa akvareļi, grafikas, zīmējumi un gleznas no Tartu Universitātes bibliotēkas, Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Mūkusalas mākslas salona kolekcijām, kā arī reti izdevumi un rokraksti, to vidū – sarakste ar G. Merķeli un J. K. Broces oriģinālais manuskripts Monumente no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma. 

21. un 22. septembrī LNB notiks K. G. Grasa 250. dzimšanas dienai veltīta starptautiska zinātniska konference “Mākslinieks un rakstnieks Karls Gothards Grass Vidzemē un Eiropā”. Konferencē piedalīsies K. G. Grasa daiļrades pētnieki no Latvijas, Vācijas, Šveices, Igaunijas, Itālijas un Kipras. 

Izstāde “Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass” notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Papildu informācija:

Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību speciālists

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tel.: 26472501

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv 

www.lnb.lv