Pieteikšanās notiks līdz 2022. gada 31. augustam. Par Iedvesmas bibliotēkām 2023 kļūs 3–5 bibliotēkas, kuru idejas būs pārliecinošas, aizraujošas un pārdomātas. Šogad īpaši tiek gaidīti pieteikumi par kvalitatīviem dizaina un arhitektūras risinājumiem bibliotēkas telpās – pārbūvi, iekārtošanu, aprīkošanu, paplašināšanu, jaunu interjeru, vides labiekārtošanu.

Pieteikties projektam var ikviena bibliotēka, kurai ir redzējums par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā. Izraudzītās idejas tiks īstenotas ar Biedrības ziedotāju atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu. Biedrība sniedz ne vien finansiālu, bet arī organizatorisku atbalstu, kā arī piedāvā profesionālu arhitektu un dizaineru konsultācijas. Sadarbojoties bibliotēkai, pašvaldībai un Biedrībai, bibliotēku idejas tiks realizētas 2023. gadā.

Iedvesmas bibliotēka ir Biedrības ilgtermiņa projekts, kas uzsākts 2021. gadā. Tā mērķis ir iedrošināt Latvijas bibliotēkas pozitīvām pārmaiņām un palīdzēt tām kļūt vēl mūsdienīgākām, pievilcīgākām, atvērtākām un aicinošākām. Par projekta simbolu kļuvis LOGS. Logs ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, ļauj redzēt vairāk un tālāk.

Par pirmajām Iedvesmas bibliotēkām kļuva un šogad iedvesmojošas pārmaiņas piedzīvo Valkas novada Ērģemes bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka. Tiek iekārtotas bibliotēku jaunās telpas, top āra lasītavas, Rotaļtēka un oriģinālas bibliotēku mēbeles.

Vairāk informācijas par projektu www.gaisma.lv un, sazinoties ar Biedrību: 67843767, gaisma@gaisma.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
29355624, sanita@gaisma.lv
www.gaisma.lv