RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas un RCB Jaunciema filiālbibliotēkas vadītāja Aija Namavīra RCB bibliotēku sistēmā strādā jau 36 gadus. Darbu viņa veic profesionāli, ar sirdsdegsmi, iniciatīvu un atdevi, rūpējoties par bibliotēkas lasītājiem un apkaimju kultūras dzīvi kopumā. Abas viņas vadītās bibliotēkas ir nozīmīgas apkaimes kultūras, izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Sadarbība ar Čiekurkalna attīstības biedrību uzsākta pirms sešiem gadiem. Apkaimes biedrība ļoti atzinīgi vērtē kopā paveikto, atzīmējot cik svarīgi ir vienoti līdzdarboties aktivitātēs, kas vērstas uz Čiekurkalna vērtībām, kuru pamatā visos laikos bijuši Čiekurkalna cilvēki.

RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka sarežģītajā pandēmijas laikā, kas būtiski ietekmēja arī bibliotēku darbu, bija aktīvs un atsaucīgs sadarbības partneris. Bibliotēkas āra teritorijā notika lieli pasākumi, iestāde bija atvērta līdzdalībai pilsētas mēroga pasākumu organizēšanā. Piemēram, 2021. gada vasarā bibliotēkas āra teritorijā sadarbībā ar VEF Kultūras pili notika kultūrtelpas “Stropi” pasākumu programma, kas pulcēja un priecēja daudzus interesentus.

Pērn sadarbībā ar ČAB tika veiksmīgi realizēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros atbalstītais RCB projekts “Tavs un mans Čiekurkalns”. Tika sekmēta apkaimes iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība, sociālo grupu mijiedarbība, informācijas pieejamības nodrošināšana un radīta piederības sajūta apkaimes norisēm un aktivitātēm. Iedzīvotājiem bija iespēja sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvjiem, kā arī ilgtermiņā uzlabot kopienas dzīves kvalitāti. Tas bija īpaši nozīmīgi laikā, kad COVID -19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ilgstoši bija notikusi sociālā distancēšanās, kas veicina vientulības pieaugumu.

Projekta priekšizpētē tika apzināta virkne vientuļo senioru, kuriem ir nepieciešama gan praktiska, gan emocionāla palīdzība. Projekta ietvaros RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas darbinieki un Čiekurkalna apkaimes biedrības pārstāvji telefoniski sazinājās ar apkaimes iedzīvotājiem, īpašu vērību veltot vientuļajiem senioriem. Katram tika izvēlēta individuāla pieeja, balstoties uz personu vajadzībām un vēlmēm.

Turklāt tika paveikts prasmīgs novadpētnieciskais darbs, kas ļāva plašai sabiedrībai ieraudzīt Čiekurkalna vēsturiskās dzimtas un uzzināt par to gaitām līdz pat mūsdienām. Tika izveidota ceļojošā izstāde “Tavs un mans Čiekurkalns: dzimtu stāsti”. Projekta ietvaros notika arī virkne citu aktivitāšu – tikšanās, ekskursijas pa apkaimi u.tml.

Viens no nozīmīgiem projektiem noritēja sadarbībā ar Čiekurkalna attīstības biedrību. Tas ir “Bibliotēkas dārzs”. 2021. gada sākumā ČAB vērsās pie Rīgas Centrālās bibliotēkas ar rosinājumu RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas zaļajā teritorijā izveidot un labiekārtot kultūrtelpu “Bibliotēkas dārzs”. “Bibliotēkas dārza” izveides mērķis – veicināt apkaimes iedzīvotāju un uzņēmēju iesaisti, pilsonisko līdzdalību un iespēju piedalīties kultūras aktivitātēs, nostiprinot RCB Čiekurkalna filiālbibliotēku un topošo kultūrtelpu “Bibliotēkas dārzs” par apkaimes kultūras centru. 2021. gadā veiksmīgi realizēta projekta pirmā kārta. Šogad notiek darbs, lai kopīgiem spēkiem pabeigtu īstenot kultūrtelpas iekārtošanu, un 2022. gada vasaras beigās tajā notiktu pirmais lielais pasākums.

Daloties atmiņās par darba dzīvi, Aija teikusi, ka jau no 1. klases zinājusi – kad izaugs, strādās bibliotēkā. Pēc vidusskolas beigšanas sāktas darba gaitas Čiekurkalna bibliotēkā, un uzreiz bijis skaidrs, ka bibliotēka ir viņas īstā vieta. Bibliotēku Aija dēvē par savām otrajām mājām, kam pieder daļiņa dvēseles.

Aija Namavīra ir cienīta, uz sadarbību orientēta bibliotēku darba jomas profesionāle, dzīvesgudra un radoša personība, kura allaž tiecas paveikt arvien vairāk, un iedvesmo citus.

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Hofmane
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas projektu vadītāja