Rudens sezonā turpinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras kopīgi īstenotās mācības “Ievads medijpratībā”. Izbraukuma mācību semināri notiks 30. septembrī Tukuma bibliotēkā un 31. oktobrī Liepājas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā.

Semināru apmeklētēji klausīsies detalizētā medijpratības un informācijpratības, kā arī vairāku saistīto pratību jēdzienu skaidrojumā, aplūkojot gan straujo digitālo tehnoloģiju attīstību un tās ietekmi uz nepieciešamību veicināt medijpratību, gan medijpratības specifiku dažādās vecuma grupās.

Nopietna uzmanība seminārā tiek pievērsta mediju darbības pamatprincipiem, mediju biznesa duālajam raksturam (vienlaicīgs fokuss uz auditoriju un reklāmdevējiem) un mediju vides raksturojumam Latvijā. Tiks aplūkots indivīds kā tradicionālo un digitālo mediju lietotājs, lietotāju mediju izvēli un medijorientēto uzvedību noteicošie faktori.

Seminārā pievērsīsies arī mediju satura un reklāmu kritiskai analīzei, pievēršot uzmanību tādiem fenomeniem kā “propaganda”, “dezinformācija” un “viltus ziņas”; redakcionāla un sponsorēta satura atšķiršanai, slēptās reklāmas identificēšanai.

Tiks analizēti digitālo mediju platformu (“Facebook”, “Instagram” “Youtube”, “Google”, “Netflix”, “Spotify”, “Draugiem.lv” u. c.) biznesa modeļi, algoritmi un mākslīgais intelekts sociālajos medijos, datu piederības un privātuma aspekti digitālajā vidē, kā arī jauno satura radītāju “influenceru”, “jūtūberu”, blogeru un vlogeru fenomens, to ietekme uz auditoriju, īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu mērķa grupām.

Semināru mērķauditorija: reģiona bibliotekāri un pedagogi

Organizē: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Seminārā piedalās:

  • Guna Spurava, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedras vadītāja
  • Marta Dziļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore

Dalība semināros ir bez maksas.

Par dalību semināros tiks izsniegti apliecinājumi.

2019. gada pavasarī šādi semināri jau notikuši Daugavpilī un Līvānos. Semināru norisi atbalsta Kultūras Ministrija, un tie notiek, realizējot Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam Īstenošanas plāna aktivitātes.