IFLA 2019. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) noslēguma sesija. (Sesija sākas 00:41:48)