2015. gada 3. februārī plkst. 17.00 Rīgas Centrālā bibliotēka (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) aicina uz kārtējo nodarbību “Tavai veselībai un labsajūtai”. Lekciju “Līdzsvara meklējumi kustībā un tās dažādībā” lasīs Dr. psych., Mg.math Mārtiņš Veide.

Ņemot par pamatu gan senas, dažkārt aizmirstas mūsu priekšteču izmantotās atziņas, gan jaunākos, pēdējos gados veikto zinātniski eksperimentālo pētījumu rezultātus, lekcijā tiks apskatīti jautājumi par:

kustības nozīmību un aktivitāti,

kustības saikni ar emocijām un priekšstatiem,

kustības kā terapijas pamatprincipiem,

kustību izvēli līdzsvarotai un harmoniskai ikdienai.

Kontaktinformācija bibliotēkā: tālr.67181017