2013. gada 7. jūnijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) 405. auditorijā notiks Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” gala pārbaudījumu komisijas sēde – maģistra darbu aizstāvēšana.

 
Papildinformācija