Konsultācijas notiek:
 1. Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmai 9. jūlijā plkst. 17:00-19:00, 400. telpā pie programmas direktora Viestura Zandera, kā arī – rakstot uz e-pastu: Viesturs.Zanders@lu.lv.
   
 2. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmai 15. jūlijā plkst. 18:00 216. telpā pie Vitas Zelčes, kā arī – pa tālruni: 29417510 vai e-pastu: Vita.Zelce@lu.lv.
   
 3. Politikas zinātnes maģistra studiju programmai 14. jūlijā plkst. 16:00-17:00 310. telpā pie Jāņa Ikstena, kā arī – rakstot uz e-pastu: Janis.Ikstens@lu.lv.
   
 4. Socioloģijas maģistra studiju programmai 7. jūlijā plkst. 16:00-18:00 329. telpā pie Baibas Belas, kā arī – rakstot uz e-pastu Baiba.bela-Krumina@lu.lv.
   
 5. Sociālā darba profesionālajai programmai 10.jūlijā plkst. 16:00-18:00 303.telpā pie Vitas Rogas, kā arī – pa tālruni 29516222 vai e-pastu: veritass@inbox.lv.
 
Svarīgākā informācija, lai iestātos maģistrantūras programmās: "http://szf.lu.lv/files/nac_studet/info%20lapa%20magistriem.doc".
 
 
Doktora studiju programmām:
 1. Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmai 22. jūlijā plkst. 18:00 Lomonosova ielā 1A pie Vitas Zelčes, kā arī – pa tālruni: 29417510 vai e-pastu: Vita.Zelce@lu.lv.
   
 2. Politikas zinātnes doktora studiju programmai 23. jūlijā plkst. 12:00 Lomonosova ielā 1A 317. telpā, kā arī pa tālruni 29448196 vai Juris.Rozenvalds@lu.lv.
   
 3. Socioloģijas doktora studiju programmai 21. jūlijā plkst. 15:00 Lomonosova ielā 1A 332. telpā, kā arī pa tālruni 29417173.
Informāciju par doktorantūras studijām var iegūt arī Raiņa bulvārī 19, 243. telpā, tālrunis: 67034311, 67034310.
 
Vairāk informācijas: "http://szf.lu.lv/nac-studet/".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Rozenšteine
LU SZF Ārējo sakaru koordinatore