Izstādes nosaukums sakņojas Raiņa runā, kurā dzejnieks un politiķis LR Satversmes radīšanu salīdzināja ar jaunas Daugavas rakšanu, paredzot izmaiņas, kas nāks gadu gaitā, bet norādot uz pareizās gultnes nepieciešamību: “Mēs jaunai Latvijas dzīvei gribam noteikt gultni, no tās daudz kas atkarāsies tālākā gaitā. Varbūt ne viss, kā tika teikts, jo pārgrozības nāks drīzāk, nekā mēs domājam; bet tomēr, pārgrozības, kas nāktu, norisinātos normālā gultnē daudz mierīgāk un vestu mūs pie mērķa daudz ašāk. Mēs stāvam, kā teic, pie jaunas Daugavas rakšanas.”

Izstādē aptverts laika posms līdz neatkarības atjaunošanai, sniedzot iespēju iepazīties ar LR Satversmes izdevumiem, kas iespiesti 20.gadsimta 20.-30. gados un trimdā, kā arī ir pieejami LU Bibliotēkas krājumā. Paralēli tam atspoguļoti materiāli, kuru mērķis bija sabotēt valsts un LR Satversmes tapšanu un pastāvēšanu. Izstādē apskatāmi unikāli izdevumi no LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājuma – uzsaukumi, kas iespiesti nelegālajā Latvijas Komunistiskās partijas tipogrāfijā “Spartaks”.

Vēl pirms LR Satversmes izstrādāšanas un pieņemšanas Atis Kronvalds konstitūcijas jeb pamatlikuma apzīmēšanai latviešu valodā radīja jaunvārdu “satversme” (no vārda “tvert”) ar skaidrojumu, ka cilvēki pieņēmuši likumus, lai tiem būtu kur patverties. LR Satversmes simtgades gadā vēlam, lai LR Satversme vienmēr būtu kā patvērums katram Latvijas iedzīvotājam.

Izstāde pieejama: https://satversmei100.wixsite.com/izstade

 

Informāciju sagatavoja:

Latvijas Universitātes Bibliotēka