Ne tas, ko viņš var, bet kā viņš to var – padara skolotāju par meistaru savā amatā. / Jānis Cimze /

Balva nosaukta pedagoga, tautas dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa Cimzes (1814 – 1881) vārdā. J. Cimzes vadībā Vidzemes skolotāju seminārs kļuva par pirmo latviešu profesionālo skolotāju mācību iestādi, tādēļ J. Cimzi dēvē par skolotāju skolotāju.

“Cimzes augstākais nolūks bija audzēkņus svabadi glītot, lai tie tad paši uz krietnu izglītību dibināti, apzinīgi izraudzītos pienācīgo ceļu. (..) Tā avīze “Balss” nesa savā 1881. gada 42. numurā,” monogrāfijā “Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra pirmais direktors” raksta Cimzes audzēknis Juris Kalniņš.

Cimzes balvas piešķiršanas mērķi ir novērtēt un godināt pedagogus par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, kā arī stiprināt kultūrizglītības jomas pedagogu profesijas prestižu. Šogad – J.Cimzes 200. jubilejas gadā – balva tiks pasniegta pirmo reizi.

Pretendentus izvērtēs LNKC izveidota komisija. Balvas pasniegšanas ceremonija notiks vienlaikus ar Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs pasniegšanas ceremoniju šī gada novembrī.

Pedagogus balvai var izvirzīt līdz 2014. gada 10. oktobrim.

Plašāka informācija par Cimzes balvu profesionālās kultūrizglītības pedagogiem pieejama LNKC mājas lapā www.lnkc.gov.lv

Nolikums

 

***
Foto: Uģis Brālēns