Metodikas “Analītisko ierakstu kataloģizācija saskaņā ar RDA” izveide balstīta uz standartiem RDA (Resource Description and Access – Resursu apraksts un piekļuve), MARC 21 Bibliogrāfisko datu formāts (MARC 21 Format for Bibliographic Data), kā arī LNB metodikām “Bibliogrāfisko ierakstu veidošana pēc RDA monogrāfijām” un “Turpinājumizdevumu apraksts saskaņā ar RDA”. RDA standarts ir piemērots digitālo resursu apstrādei, kā arī nodrošina lietotājiem draudzīgu resursu meklēšanas un izmantošanas iespējas.

Konsultācijas par analītisko ierakstu metadatu veidošanu:
Ināra Katkovska
Datu apmaiņas eksperte
Turpinājumizdevumu nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 67716221
E-pasts: inara.katkovska@lnb.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 67716197
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv