2009. gada 1. aprīlī aprit 200 gadi, kopš dzimis pazīstamais ukraiņu izcelsmes krievu rakstnieks Nikolajs Gogolis. Viņu mēdz dēvēt par modernā reālisma aizsācēju krievu literatūrā. Populāras un iecienītas ir Gogoļa literārās karikatūras, kurās jaušama satīra un romantiska ironija. Bieži viņa darbi raksturoti ar teicienu "smiekli caur asarām".
 
Gogolis savos 42 gados uzrakstījis virkni darbu, kas tulkoti dažādās valodās un kurus pazīst teju visā pasaulē. Starp nozīmīgākajiem minami stāstu krājumi "Vakari ciematā pie Dikaņkas" (?????? ?? ?????? ???? ????????, 1831) un "Mirgoroda" (????????, 1835), lugas "Revidents" (???????, 1836) un "Precības" (????????, 1833), kā arī romāns "Mirušās dvēseles" (??????? ????, 1842). Visi pazīstamākie Gogoļa darbi tulkoti arī latviski. Vecākais izdevums latviešu valodā ir luga "Revidents" H. Alunāna tulkojumā 1871. gadā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālā bibliotēka