Katru gadu no 17 līdz 20 tūkstošiem dalībnieku, bērni no 5 gadiem, skolēni līdz 18 gadu vecumam un pieaugušie Vecāku žūrijā, piedalās jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Pēdējo deviņu gadu laikā, kad valsts iegulda mērķtiecīgu finansējumu lasītprasmes attīstīšanā, programma kvalitatīvi attīstās un pilnveido dalībnieku iesaistes mehānismus, kas šogad rezultējusies ar sekmīgu sadarbību Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekts “Skola 2030”). Lai sniegtu atbalstu skolotājiem starppriekšmetu saiknes īstenošanā, attīstot caurviju prasmes, metodiskie materiāli un darba lapas par visām kolekcijas grāmatām ir brīvi pieejamas projekta “Skola2030” Mācību resursu krātuvē un LNB mājaslapā.

2020. gada nogalē kultūras ministra Naura Puntuļa un izglītības ministres Ilgas Šuplinskas tikšanās iezīmēja konkrētus soļus ciešākai sadarbībai lasītprasmes uzlabošanā Latvijā, jo situācija ir vērtējama kā kritiska. Pēdējo gadu Eiropas pētījumi apliecina, ka Latvijā nav iepriecinoši lasītprasmes rezultāti skolēnu vidū, zemi teksta uztveres rādītāji (PISA pētījums, 2018, 9. klase – piecpadsmitgadīgie):

38 % skolēnu atzīst, ka nevar saprast sarežģītus tekstus;
30 % nelasa tekoši;
37 % teksts jālasa vairākas reizes, lai saprastu;
22 % ir grūti atbildēt uz jautājumiem par tekstu;
tikai 4,8 % skolēnu ir laba lasītprasme – pilnvērtīga teksta izpratne.

Savukārt pētījums 4. klašu skolēnu vidū (PIRLS, 2016) norāda uz ļoti zemo motivāciju lasīt, īpaši zemi lasītprasmes rādītāji ir zēniem.

Metodiskais materiāls “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!” sākotnēji bija paredzēts LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” rezultatīvākai īstenošanai 600 līdz 700 aktīvākajās bibliotēkās, kuras šo programmu katru gadu izmanto, lai motivētu bērnus un jauniešus lasīt, vērtēt, rosinātu lasītprieku, kā arī veidotu lasīšanas kopienas, papildinātu bibliotēku krājumus ar jaunāko un kvalitatīvāko literatūru bērniem. Iesaistītie izglītības nozares konsultanti konstatēja, ka izdevums veiksmīgi var tikt izmantots arī integrēšanai mācību stundās, jo noder visiem izglītības posmiem, palīdzot sasniegt 60 rezultātus, kas noteikti Izglītības standartā un Pirmsskolas izglītības vadlīnijās. Materiāls izmantojams arī starppriekšmetu saiknes īstenošanai, attīstot caurviju prasmes, sadarbojoties ar kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas priekšmetu skolotājiem, sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetu skolotājiem, atsevišķos gadījumos arī integrējot dabaszinību jautājumus.

Daiļliteratūras grāmata mūsdienās nav zaudējusi savu nozīmi kā universāls resurss, kas noder ne vien kritiskās domāšanas un līdzpārdzīvojuma attīstīšanai, bet arī savas dzīves nozīmes apzināšanai, personības pilnveidošanai. Tā palīdz ieraudzīt kopsakarības digitālās pasaules informācijas sadrumstalotībā.

Materiālā “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!: satura vadlīnijas” (PDF) ietverti nodarbību plāni, noteikti mācību mērķi:

 • Nodarbības mērķis
 • Izmantojamie materiāli
 • Uzdevuma apraksts
 • Jautājumi uzdevuma izpratnei
 • Kopīgi īstenojamas aktivitātes

Materiāls “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!: darba lapas” (PDF) ietver daudzveidīgas aktivitātes:

 • Galda spēles un krustvārdu mīklas
 • Diskusiju stratēģijas
 • Zīmēšana un radošā rakstīšana
 • Kopīgais un atšķirīgais
 • Testi

Programmas izvērtēšanas anketā, kur bibliotekāri un skolotāji pauž savu viedokli par metodisko materiālu, ir lasāmi šādi vērtējumi:

 • Ļoti palīdz mūsu skolotājām, kas ir brīvprātīgie darbinieki, ka lapas un metodika jau ir gatavas un nav jāvelta laiks tās sagatavojot.
 • Viss ir ļoti skaidri saprotams un vadlīnijas palīdz, ja aptrūkstas idejas vai veids, kā pasniegt grāmatu.
 • Bija daudzi materiāli, kurus varēja izmantot arī bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem! Paldies par ieguldīto darbu!
 • Darba lapas atviegloja bibliotekāru darbu un ieinteresēja arī bērnudārza audzinātājas.
 • Šāda veida metodiku varētu turpināt arī turpmāk. Lielisks palīgs darbā ar visu vecumposmu lasītājiem.
 • Paldies par ieguldīto darbu! Darba lapas rosina radoši darboties, un ir lielāka interese lasīt.

 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Bērnu literatūras centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 29492456
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv