Lasītājiem piedāvātā krājuma raksti aptver plašākus tēmu lokus laikmeta vēstures pētniecībā: vietējās etniskās un kultūras grupas un tajās notiekošās pārmaiņas aizvēstures beigās un krusta karu laikmetā; krusta karu un ar to saistīto kristianizācijas kustību un krusta karu rezultātā ienākušās jaunās sociālās un politiskās iezīmes Livonijā.

Krājumā ir ietverti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Somijas un Lielbritānijas vēsturnieku pētījumi. Krājuma sastādītājs ir arheologs, Latvijas Universitātes asociētais profesors Dr. hist. Andris Šnē.

Rakstu krājums no 2021. gada būs nopērkams LNB Draugu telpā.

Rakstu krājuma izdošanu atbalsta: Kultūras ministrija, Latvija Universitāte, Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 26472501