Lūdzu, sazinieties ar mums (sandra@gaisma.lv, 26565471).

Šie izdevumi iegādei pieejami tikai LNB suvenīru un grāmatu veikalā Draugu telpa.

 

“Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā”
Tas ir jaunākais rakstu krājums, kas iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apgādā. Tajā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie referāti. Konference notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta “Latvijas valstiskuma vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” ietvaros – 2017. gada 7., 8. un 9. septembrī LNB.

JAUNUMS!

Cena – 15.00 EUR

 

 

“Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā”
Rakstu krājumā “Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” ir apkopoti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros LNB 2018. gadā notikušās starptautiskās zinātniskās konferences referāti. Krājums veltīts Latvijas vēstures norisēm 19. gadsimtā, kad Latvijas valstiskuma ģenēze ieguva savu straujāko skrējienu. Relatīvi īsā laikā izveidojās virkne svarīgu priekšnoteikumu, kas ir vitāli nepieciešami nācijas formēšanai, nacionālās atmodas procesam, kas rezultējās ar valsts izveidi. Rakstu autoru uzmanības lokā ir dažādi šo priekšnoteikumu aspekti – saimnieciskie, kultūras, sociālie un politiskie. Savu redzējumu prezentē vēsturnieki no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Šveices.

JAUNUMS!
Cena – 15 EUR

 

“Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”
Zinātnisku rakstu un eseju krājums. Izdevumā 13 autori no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien.
Mūsdienu Latvija un Igaunija ir viduslaiku Livonijas vēsturiskās mantinieces un šis mantojums uzliek pienākumus tagadnē.
“Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums” ir mūsdienīgs skatījums uz 13. – 16. gs. vēsturi. Latviešu un igauņu eiropeiskā identitāte nav domājama bez šiem kopīgās pagātnes gadsimtiem.

2020. gada pārdotākā grāmata LNB Draugu telpā!

Cena – 15.00 EUR

 

“Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā”
Zinātnisku rakstu krājums, kurā publicēti materiāli no starptautiskās zinātniskās konferences “Valsts pirms valsts” 2018. gadā. To organizēja LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti.
Krājumā aplūkotā perioda sākumā saira viduslaiku Livonija, un tai piederējušās zemes ieguva kaimiņvalstis, kuras tobrīd veidojās par reģiona lielvarām, piedzīvoja politiskās ietekmes uzplaukumu un modernizācijas procesu diktētas pārmaiņas valstī. Atbilstoši tam tās kārtoja attiecības ar pakļautajām provincēm. Grāmatas autori – pētnieki no Latvijas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Austrijas un Čehijas –pievērsušies gan politiskajām norisēm, gan ar tām saistītajām kultūras izpausmēm agrīni modernajā laikmetā Latvijas teritorijā.

Cena – 15.00 EUR

 

“Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados: 1919-2019”
Grāmata ir savdabīgs reveranss visām tām ēkām un telpām Rīgā un ārpus tās, kuras 100 gadu garumā ir bijušas mājvietas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Netieši tas ir veltījums arī tiem simtiem darbinieku, kuri strādāja šajās 40 adresēs, bet tā arī nesagaidīja jauno ēku Mūkusalas ielā.
Grāmatā sniegtas ziņas gan par mūsdienu Gaismas pili un Silakroga “Rakstiem”, gan par LNB vēsturiskajām ēkām Jēkaba un Anglikāņu ielā, vairākās adresēs Barona ielā, R. Vāgnera un Tērbatas ielā, kā arī par ļoti daudzām īslaicīgi izmantotajām telpām.

Cena – 8,00 EUR

 

“Neredzamā bibliotēka”
LNB pētnieces Kristīnes Zaļumas grāmata iepazīstina ar izstādē “Neredzamā bibliotēka” aplūkotajām kolekcijām, to īpašnieku dzīvesstāstiem, kā arī sniedz ieskatu bibliotēku kādreizējo mītnes vietu vēsturē. Izdevumā apkopoti pētījumi par 14 vēsturiskajām bibliotēkām – kā privātajām (muižu), tā sabiedriskajām –, kuru eksemplāri atrodas LNB krātuvēs: fon Bēru (Pope), Mihala Jana Borha (Varakļāni), fon Ceimernu-Lindenstjernu (Braslava), Haralda fon Loudona (Lizdēni), fon Meiendorfu (Mazstraupe), Aleksandrīnes fon Mēdemas (Zaļenieki), Leonīda fon der Pālena (Iecava), Mihaela fon Līvena (Pelči), Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības, Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības, Kurzemes bruņniecības (Jelgava), Rīgas liceja, Jelgavas ģimnāzijas (Academia Petrina), Vidzemes bruņniecības (Rīga).

2019./2020. gada pārdotākā grāmata LNB Draugu telpā!

Grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2019” izdevums atzīts par laureātu zinātniskās literatūras kategorijā.

Cena – 15.00 EUR