2019. gada 4. otobrī Balvos, Balvu novada muzejā, norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra (BAC), Latvijas Bibliotekāru biedrības un Balvu Centrālās bibliotēkas organizētā un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”.
LNB BAC ar VKKF atbalstu jau otro gadu īsteno Latvijas bibliotekāru profesionālās pilnveides programmu, kuras mērķis ir augstā profesionālā līmenī informēt bibliotekāru auditoriju par norisēm laikmetīgajā grāmatniecībā un spilgtākajiem latviešu valodā izdotajiem oriģinālliteratūras un tulkotajiem darbiem, tādējādi sekmējot mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma veidošanu, iekļaujot tajā augstas kvalitātes daiļliteratūru.

Pateicoties VKKF finansējumam, 2018. un 2019. gada maijā Rīgā, LNB konferenču centrā notika bibliotekāru auditorijai veltītas konferences, kurās vadošie literatūrzinātnes pētnieki (Ieva Kalniņa, Bārbala Simsone, Eva Eglāja-Kristsone, Zanda Gūtmane, Maija Burima, Ojārs Lāms, Edmunds Trumpa, Ingus Barovskis) priekšlasījumos informēja par aktuālajām tendencēm Latvijā publicētajos darbos.

Ņemot vērā, ka konferenci Rīgā, LNB telpās, var apmeklēt ierobežots Latvijas bibliotekāru skaits, LNB BAC pieņēma lēmumu līdztekus konferencei Rīgā reizi gadā organizēt konferenci kādā no reģionu galvenajām bibliotēkām, ļaujot norisi apmeklēt bibliotekārajai sabiedrībai, kura dzīvo un strādā netālu no konferences norises vietas. VKKF šo ideju atbalstīja, un 2019. gada oktobrī Balvos notiks pirmā reģionālā bibliotekāru auditorijai paredzētā literatūras konference.

Konferences organizēšanā LNB BAC sadarbojas ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltistikas un latvistikas nodaļu, kuru ar preikšlasījumiem pārstāvēs Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe un Sigita Kušnere. Konferencē piedalīsies arī dzejniece, pētniece un sabiedriska darbiniece Ilze Sperga, kā arī pētnieks Mārtiņš Laizāns.

Konferences programma