Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) izdevuma Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām tulkojumu latviešu valodā. Vadlīnijas sagatavojusi IFLA Krājumu veidošanas un attīstības sekcija, un tas ir IFLA Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām otrais – pārstrādātais – izdevums, kurš 2019. gada martā apstiprināts IFLA Standartu komitejā. Pirmo vadlīniju izdevumu IFLA Krājumu veidošanas un attīstības sekcija izdeva 2008. gadā.

Vadlīnijas