2023. gada 19. septembrī plkst. 11.00–14.40, tiešsaistē, platformā “Zoom” notika LNB Bibliotēku attīstības centra (BAC) organizēta konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”.

Konferences mērķis ir veicināt bibliotekāru interesi par Latvijas autoru veikumu daiļliteratūrā un saistītās nozarēs, tādējādi papildinot bibliotēku darbinieku zināšanas par novitātēm, literatūras pētniecības aspektiem. Literatūras konferenci LNB BAC rīko sadarbībā ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļu un LFMI speciālistiem.

Konference tika organizēta VKKF 2023. gadā apstiprinātā projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” norišu ietvaros.

Konferenci ar ievaduzrunu atklāja Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule; moderētāja – literatūrzinātniece Sigita Kušnere. Konferences mērķauditorija – bibliotekāri, pedagogi, citi interesenti.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit.

Konferences programma:

01:01 – 03:41 Ievadvārdi. Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule

04:23 – 40:38 Latviešu jaunākā romāna tendence – no vēstures uz personību. Ieva Kalniņa, LU profesore latviešu literatūras vēsturē, HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja

42:23 – 1:12:00 Rakstnieks un laikmets: Gunārs Priede. Madara Eversone, LU LFMI pētniece

01:15:30 – 01:51:18 Teātris: tradīcijas un novitātes. Edīte Tišheizere, teātra zinātniece, LU LFMI vadošā pētniece

01:54:16 – 02:23:39 Indēšanas motīvi latviešu literatūrā. Ingus Barovskis, LU HZF pētnieks

02:26:17 – 02:54:01 Latviskā “iztēles apoloģētika“: daži salīdzinoši piemēri jaunākajos latviešu romānos. Ilze Jansone, LU Teoloģijas fakultātes pētniece

02:55:57 – 03:27:29 Margita Gūtmane un Veronika Strēlerte uz trimdas un pēctrimdas robežas. Ojārs Lāms, LU HZF profesors

www.lnb.lv