Pie lielās svētku tortes un kafijas tases izvērtējām 2008. gada norises bibliotēkās. I. Ezeriņa dalījās pārdomās par jaunāko bērnu un pusaudžu oriģinālliteratūru. "Bērni maz lasa, tāpēc mums vairāk jāpopularizē latviešu daiļliteratūra, kas ir saistoša, arī grāmatu skolas vecuma lasītājiem ir gana. Lai skolēnus ieinteresētu, vajadzīga bibliotekāru un skolotāju izdoma."
 
I. Putniņa pastāstīja par elektroniskā kataloga priekšrocībām, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkās, datu bāzēm Letonika un Lursoft. "Bērnus var aizraut ar konkursiem, lai izmantotu datoru lietderīgi, meklētu tajā dažādu informāciju."
 
Abas kolēģiem pastāstīja par savu brīnišķīgo ceļojumu vasarā uz Ēģipti, varējām skatīt arī attēlus par viņu redzēto Kairā un Aleksandrijas bibliotēkā. Šo ceļojumu Inese un Ilze saņēma par uzvaru Lursoft rīkotajā konkursā, kur par galveno balvu sacentās vairāk nekā 400 dalībnieku. "Bija vērts. Katrs konkurss gan bērniem, gan pašām dod jaunas zināšanas," – viņas atzina, gaidot nākamās iespējas piedalīties un iesaistīt arī lasītājus jaunos konkursos.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Edīte Melne
Friča Bārdas Pociema pamatskolas bibliotēkas vadītāja