Pasākumi

 • 6. oktobrī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23)
  • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats
  • aktualitātes bibliotēkā
 • 6. oktobrī plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās. (Parka ielā 23)
 • 7. oktobrī – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana. (Dārza ielā 24)
 • 12. oktobrī plkst. 18.00“Ceļojuma iespaidi par Namībiju un citām Āfrikas valstīm” – tikšanās ar fotoizstādes “Namībija” autoru, limbažnieku Viktoru Ivanovu. (Parka ielā 23)
 • 14. oktobrī – Jauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 19. oktobrī plkst. 18.00  – Tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi, romāna “Stikli” autori Ingu Gaili. Atbalsta VKKF. (Parka ielā 23)
 • 21. oktobrī  plkst. 16.00 “Pūčulēnu skola”- lasīšanas veicināšanas programma pirmskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts”. Atbalsta LNB Atbalsta biedrība (Dārza ielā 24)
 • 26. oktobrī – radošā tikšanās bērniem ar jokiem un pārsteigumiem “Konfektes vai izjokosim!” (Dārza ielā 24)
 • 29. oktobrī plkst. 13.00 – Tikšanās ar rotu mākslinieci Lunu Vitu “Rotas – sievišķības un identitātes simbols” (Parka ielā 23)
 • 11. – 31. oktobris – Minikonkurss bērniem “Annai Brigaderei 155” (Dārza ielā 24)

 

 

Izstādes

 • No 3. oktobra līdz 3. novembrim – Limbažnieka Viktora Ivanova foto izstāde “Namībija” (Parka ielā 23)
 • No 3. līdz 29. oktobrim – Lunas Vitas darināto rotu izstāde “Pirmatnējās sievišķības spēks” (Parka ielā 23)
 • No 6. oktobra – Jauno grāmatu dienas jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde. (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 30. oktobra – Informatīva izstāde “Jaunākais par Eiropas Savienību” (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 31. oktobrim – Informatīvā izstāde lasītavā “Annai Brigaderei – 155” (Dārza ielā 24)
 • No 10. līdz 16. oktobrim – UNESCO nedēļa 2016 Informatīvā izstāde lasītavā “UNESCO 25. gadadiena Latvijā, kultūras mantojums sabiedrības attīstībai” (Dārza ielā 24)
 • No 10. līdz 31. oktobrim – Jaunāko grāmatu izstāde abonementā “Oktobra jaunumi” (Dārza ielā 24)
 • No 14. līdz 31. oktobrim –  Jaunāko spēļu izstāde abonementā “Atraktīvās spēles!” (Dārza ielā 24)
 • No 17. līdz 31. oktobrim –  Informatīvā izstāde lasītavā “Hei, Helovīns!” (Dārza ielā 24)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 64070710)

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES
 • Uzziņas par Eiropas Savienību
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu

 

 

Apmācības Apmacību un profesionālās sadarbības centrā Parka ielā 23: (Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot e-pastu uz bronislava.sauka@limbazi.lv):

 • Datorapmācības iesācējiem;
 • IT lietpratēju klubs;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām;
 • Angļu valoda iesācējiem

 

Apmācības Bērnu literatūras centrā Dārza ielā 24: (Pieteikšanās uz apmācībām, nodarbībām, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725 vai rakstot uz e-pastu bernu_biblioteka@limbazi.lv)

 • Bibliotēku tradicionālo resursu izmantošanā
 • Bibliotēku elektronisko resursu izmantošana
 • “Par drošību digitālajā vidē”

 

 

Apmācības ir bezmaksas

 

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 13. oktobrī – Izglītības un attīstības centra EGO profesionālās pilnveides praktisks seminārs “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā” Limbažu un  Alojas  novadu  bibliotēku darbiniekiem;
 • Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku apmeklējumi;
 • 18. oktobrī – reģionu galveno bibliotēku (RGB) metodiķu seminārs LNB;
 • 27. oktobrī – Vidzemes RGB darbinieku seminārs Valkā

 

 

Piedāvājums:

 

 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 – grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī.
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 29283652)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālruni 29479811)
 • Bibliotekārās stundas skolēniem (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Bezmaksas pieeja datubāzēm: news.lv,  letonika.lv, nozare.lv (LETA biznesa portāls),  Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs, grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise. Portālā filmas.lv iespējams noskatīties vairāk kā 100 latviešu filmas.