Bibliotēkā ir izveidoti 2 iekšējie tīkli – publiskais, kas atvērts katram, un privātais, paredzēts darbiniekiem.
 
Publisko bibliotēku attīstības projektā visā Latvijā, arī Limbažu Bērnu bibliotēkā šobrīd aktīvi īsteno mūsu valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda finansēto projektu Trešais tēva dēls. Tas paredz, ka līdz jūnijam Latvijā vairs nebūs bibliotēku ar novecojušiem datoriem (vai vispār bez tiem) un interneta. Jaunajai tehnikai ir nodrošināta kvalitāte un stabils datu pārraides ātrums. Tagad ikvienam interesentam būs lielāka iespēja piekļūt informācijas tehnoloģijām, nepieciešamības gadījumā saņemot bibliotekāra konsultāciju. Bibliotēka ir to 874 Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku skaitā, kas iesaistīta Trešā tēva dēla projektā, tāpēc var priecāties par informācijas resursu uzlabojumiem.
 
Šī projekta ietvaros bibliotekāri papildinājuši zināšanas īpašos profesionālās pilnveidošanās kursos, lai apmeklētājiem varētu sniegt izsmeļošu informāciju par tehnoloģiskajām novitātēm un to izmantošanu. Bibliotēka piedāvā iespēju lietotājiem strādāt arī ar saviem portatīvajiem datoriem gan tiešsaistē, gan bezvadu režīmā. Bez maksas pieejamas vairākas datubāzes: LURSOFT laikrakstu bibliotēka, Letonika, kā arī normatīvo aktu datubāze NAIS.
 
Aicinām ikvienu apmeklētāju aktīvi izmantot piedāvātās iespējas!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe