Materiāla idejas un satura, kā arī fotomateriālu autore ir gide Daina Čakste no Limbažiem, kura vairāku gadu laikā ir apsekojusi un datējusi objektus, meklējusi pieejamo informāciju. Līdz šim plašāka sabiedrība ar akmeņiem, senvietām un svētvietām tika iepazīstināta ar izstāžu starpniecību – tādas organizētas Limbažu Galvenajā bibliotēkā.
 
Izdevumā ir apkopota informācija par Limbažu rajona mazāk pazīstamiem objektiem: senām kulta vietām, senvietām un dažādiem akmeņiem: dižakmeņiem, laukakmeņiem, arī akmeņiem, kurus cilvēks laika gaitā izmantojis savām vajadzībām. Katram materiālā iekļautajam objektam pievienota fotogrāfija, tā atrašanās vieta iezīmēta rajona kartogrāfiskajā shēmā. Par objektiem izdevumā lasāmi arī plašāki apraksti, publicētas tematiski saistītas teikas vai nostāsti.
 
Izdevumā būs atrodama arī informācija par to, kas ir dižakmeņi, kā akmeņus izmērīt, kādi akmeņi jāaizsargā, ko vēsta ticējumi par akmeņiem. Var iepazīties arī ar dažādiem akmeņu veidiem un noteikt, kurš ir, piemēram, bļodakmens, bedrīšakmens vai muldakmens.
 
Materiālā apkopota informācija par senvietām un svētvietām rajonā.
 
Izdevuma sagatavošanu un izdošanu finansē VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kura atbalstīja projekta ieceri Limbažu rajona padomes izsludinātajā konkursā "Pilnveidojot sevi, dot citiem!".
 
 
Agnese Karaseva LETA
Copyright © LETA