Punkts izveidots projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē" gaitā. Jau no decembra sākuma interneta pieejas punkts būs pieejams Liepājas iedzīvotājiem.
Savukārt tiem, kuri vēl neprot rīkoties ar datoru, joprojām ir iespēja blakus esošajā biedrības "Apmācību projekti" mācību klasē dažu dienu laikā apgūt datora lietošanas pamata prasmes.
Projekta gaitā divu gadu laikā plānots izveidot pavisam 59 publiskos interneta pieejas punktus (PIPP) 37 pašvaldībās Kurzemes plānošanas reģionā. Liepājā atradīsies astoņi no tiem – Centrālās zinātniskās bibliotēkas Informācijas centrā, Valtera bibliotēkā, bibliotekā "Libris", Liepājas muzejā un tā filiālē, Sociālās palīdzības centrā, Darba informācijas centrā Karostā un datorapmācības centrā.
Projekta gaitā plānots izremontēt 27 no visiem PIPP, lai padarītu šīs telpas pieejamas un patīkamas apmeklētājiem. 14 vietās, kur plānots izveidot PIPP, vēl nav interneta pieslēguma, tāpēc nepieciešams to izveidot.
Savukārt 22 pašvaldībās esošā interneta pieslēguma kvalitāte neatbilst mūsdienu kvalitātes prasībām un nepieciešams esošo pieslēgumu uzlabot.
Plānots iegādāties modernu datortehniku – 278 datorkomplektus un četrus e-kioskus. Tiks iegādātas arī mēbeles interneta punktu aprīkošanai. Plānota arī 56 interneta pieejas punktu darbinieku apmācība. Interneta piekļuves punktos iedzīvotāji varēs izmantot internetu un dažādu institūciju elektroniskos pakalpojumus, tādējādi veicinot valsts, pašvaldību, sabiedrisko un privāto iestāžu sadarbību.
Projekta realizētāji tādējādi cer mazināt atšķirības informācijas pakalpojumu un interneta izmantošanas pieejamībā lauku un pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot pašvaldību un privātā sektora pakalpojumu pieejamību elektroniskā formā un sniedzot iespēju izmantot i-bankas, e-pasta pakalpojumus, meklēt informāciju internetā izglītības, darba vai atpūtas nolūkā.
31. jūlijā Kurzemes Reģionālā attīstības aģentūra bija izsludinājusi starptautisku iepirkuma konkursu par 280 datoru, 55 printeru un citas datortehnikas iegādi projekta vajadzībām. Konkursā uzvarēja SIA "Sonex technology".
Projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē" kopējais finansējums ir Ls 533 322, tajā skaitā Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījums ir Ls 349 992. Valsts finansējums šajā projektā ir Ls 183 329, tajā skaitā pašvaldību līdzfinansējums Ls 66 665.
Liepājas pašvaldība iesaistījusies projektā ar līdzfinansējumu Ls 11 250 apmērā.
 
Normunds Kārkls LETA
Copyright © LETA