„Gaismas nesēja“ balvu saņēma četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Uzvarētāji tika paziņoti un sveikti  īpašā apbalvošanas ceremonijā 24. aprīlī Gaismas pilī. Apbalvojumu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ Vidzemē saņēma Ropažu novada bibliotēkas vadītāja Dace Smukša. Bet neskatoties uz to, ka šogad galveno balvu saņēma kolēģe no Ropažu novada, mēs ļoti lepojamies ar savām Vidzemes kolēģēm Guntu Daļecku no Burtnieku novada Burtnieku pagasta bibliotēkas un Aigu Blumbergu no Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēkas, kurus viņu lasītāji arī bija pieteikuši šim konkursam, sarakstot daudz jauku vārdu par savām Gaismas nesējām!

 

 

Bildē ar ziediem Gunta Daļecka, Aiga Blumberga, kā arī 2016.gada „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ laureāts Vidzemē  Andra Auniņa no Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas.