Ikviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot tiešsaistes formu. Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2020. gada 29. februārim, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts. Visvairāk balsis ieguvušais notikums tiks godināts Latvijas Bibliotēku festivāla laikā 2020. gada 15. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Gan notikumu pieteikšana, gan balsojums par tiem notiks saskaņā ar 2019. gada 6. decembra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās” nolikumu.

Pieteikumu iesniegšanas veidne.

Aicinām pieteikt gan savus notikumus, gan citu paveikto!

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja