2014. gada 27. martā plkst. 18.00 Cēsu Pieaugušo izglītība centra zālē (Cēsīs, Raunas ielā 4), atzīmējot Teātra dienu, Cēsu Tautas teātra aktieri piedāvā Laumas Daugišas un Artūra Ruža dzejas vakaru “Sirdsvārdi jeb jūtu karnevāls”.

 
Lauma Daugiša ir Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja, bijusi bērnudārza audzinātāja, bibliotekāre. Bet viņa ir arī dzejniece un Cēsu Tautas teātra aktrise, darbojas Kultūras biedrībā “Harmonija”. Laumas dzeja publicēta Cēsu autoru kopkrājumā “Man vārds ir uz mēles” (1997) un laikrakstā “Druva”.