Izdevums noderēs, lai tuvāk iepazīstinātu skolēnus, studentus, skolotājus un nozares pētniekus ar Latvijas vēsturē tik nozīmīgo deportāciju tēmu, padarītu interesentiem pieejamākus arhīvu dokumentus, kā arī palīdzētu ar izsūtīšanu saistītajiem Latvijas iedzīvotājiem un viņu piederīgajiem sameklēt sev nozīmīgu informāciju grāmatās publicētajos izsūtīto personu sarakstos.

 

2001. gada jūnijā, sagaidot 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas 60. gadskārtu, Latvijas Valsts arhīva darbinieki sagatavoja piemiņas grāmatu „Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs”, kas veltīta šīs deportācijas gaitā arestētajiem un izsūtītajiem 15 424 Latvijas iedzīvotājiem.  2007. gadā ar Eiropas Komisijas atbalstu iznāca atkārtots un papildināts grāmatas izdevums, kurā apkopotas ziņas par 15 443 deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem.

 

2002. gadā tika uzsākts darbs pie 1949. gada 25. marta deportācijas izpētes. 2007. gada novembrī tika izdota grāmata „Aizvestie. 1949. gada 25. marts”, kurā, tāpat kā pirmajā grāmatā, publicēts vēsturisks pētījums par deportācijām un publicēti svarīgākie dokumenti, kas apzināti Latvijas, kā arī Krievijas Federācijas arhīvos Maskavā un Rietumsibīrijā. Tie lasītājam ļauj izsekot deportācijas sagatavošanas procesam un īstenošanai. Darba struktūranalīze sniedz koncentrētu deportācijas skaitlisko raksturojumu, ko papildina pēc arhīva dokumentiem sagatavotās kartes, parādot gan ešelonu formēšanu Latvijā un izsūtīto cilvēku īpatsvaru katrā pagastā, iezīmējot ceļu uz nometinājuma vietām, gan arī publiskojot specnometinājuma vietas un cilvēku skaitu tajās.

 

Grāmatas lielāko daļu veido izsūtīto saraksti (pavisam 44 271 cilvēks) ar nozīmīgākajiem datiem par viņu izsūtīšanu un turpmāko likteni.

Pabeidzot deportāciju izpēti, grāmatā tika publicēti arī dati par 1321 Latvijas iedzīvotāju, kas tika izsūtīti pārējās deportāciju akcijās: 1945. gada februārī izsūtīja vācu tautības pilsoņus ar ģimenēm (521 cilvēku) un t. s. bezpavalstniekus ar ģimenēm (145 cilvēkus); no 1945. līdz 1953. gadam deportēja ar nāvessodu notiesāto un nošauto “dzimtenes nodevēju” ģimeņu locekļus (607 cilvēkus), bet 1951. gada 31. martā – jehoviešus un viņu ģimenes (48 cilvēkus).

 

Grāmatu “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” un „Aizvestie. 1949. gada 25. marts” māksliniecisko noformējumu veidojis Ilmārs Blumbergs.

 

Grāmata sagatavota izdošanai sadarbībā ar izdevniecību NORDIK.