Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) organizētā profesionāļu grupa pārstāvēs visas reģionālās LBB nodaļas un nozīmīgākās sekcijas, prezentēs 30 Latvijas bibliotēku apvienoto projektu „Pasaule t@vā bibliotēkā”, kas tapis sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komiteju. Pasaules mērogā unikālais sadarbības projekts aktualizē bibliotēku kā radošuma, iniciatīvas un zināšanu lomu sabiedrībā. Projekts saņēmis Amerikas bibliotekāru asociācijas atbalstu.

 

IFLA ģenerālkonferencē paredzētā tematika :
•    Brīva piekļuve zināšanām ir tikpat svarīga kā vārda brīvība
•    Pieejamība visiem, ieskaitot vājredzīgos un cilvēkus ar lasīšanas traucējumiem
•    Atvērtība un iekļaušana, nav svarīgi, kas tu esi un no kurienes nāc
•    Sabiedriskais domēns, vieta tīmeklī vai reālajā telpā, kur cilvēki bagātinās, dalās jaunradītajā saturā un izmanto sabiedrisko pakalpojumu
•    Atvērti idejām ar lietotājorientētām inovācijām, kur lietotājs varētu būt arī radītājs
•     Brīva piekļuve publicēšanai, turpmāko zināšanu radīšanai un labākam   līdzsvaram starp autortiesību likumiem un informācijas brīvību.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Brīva piekļuve zināšanām atver iztēles un radošuma pasauli, tādā veidā individuāls progress kļūst par sabiedrības progresu.

Latvijas grupā IFLA konferencē piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izpilddirektore Dzintra Mukāne, LNB direktora vietniece Anita Goldberga, LNB Bibliotēku attīstības institūta nodaļas vadītāja Jana Dreimane, LNB Personālā nodaļas vadītāja Lita Hofmane, LNB Bibliotēku attīstības institūta nodaļas vadītāja, LBB prezidente Silvija Tretjakova, LNB metadatu redaktore Dace Ūdre, Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, Gulbenes bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas bibliotekāre Silva Suhaņenkova un LBB Jauno speciālistu sekcijas biedrs Sanita Malēja.

Individuālu dalību konferencei ir pieteikuši v/a „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāvji, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Doloresa Veilande un LNB direktors Andris Vilks.