Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiks rīkoti izglītojoši sarunu cikli, ko papildinās ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus šeit būs pieejama literatūra par meditāciju.

 

„Varētu padomāt, ka Klusuma un meditācijas istaba ir kaut kas ekskluzīvs. Nē, tā ir akūta mūsdienu dzīves nepieciešamība. Mums katram ir nepieciešama sava deva iekšējā  un garīgā klusuma. Ikdienas aizņemtībā biznesā, zinātnē, politikā mēs to aizmirstam. Meditācija ir ceļš uz šo iekšējo klusumu, uz sevis apzināšanos,” stāsta Klusuma un meditācijas istabas projekta idejas autori – biedrība “Simboli un Riti”. 

 

Biedrība „Simboli un Riti” pulcē cilvēkus, kuri jūt nepieciešamību savu sabiedriski un ekonomiski aktīvo dzīvi saskaņot ar garīgu pasaules redzējumu un meditāciju. Lai gan biedrības meditācijas prakse ir saistīta ar VIA Integralis tradīciju, ko Latvijā vada Juris Rubenis, Klusuma un meditācijas istaba ir atvērta arī citām meditācijas skolām. Šeit meditācijai nav nekādu konkrētu skolu, reliģisku vai konfesionālu saistību un tā uztverama kā garīgo resursu krājums bibliotēkā.