Izstādē eksponēti poligrāfijas vēstures materiāli laika posmā no viduslaikiem, kad parādās pirmās iespiestās grāmatas, līdz pat mūsdienām. Materiāli attiecināmi uz Eiropas grāmatniecības vēsturi.
 
Izstāde sniedz informāciju par LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājumā atrodamajiem izcilākajiem Eiropas grāmatiespiedējiem 15. un 16. gs. (J. Gūtenbergu, A. Manūciju, K. Plantēnu). Ekspozīcijā vieta atvēlēta arī nozīmīgākajiem Latvijas grāmatu iespiedējiem, sākot ar pirmā Latvijas grāmatiespiedēja N. Mollīna darbību un visbeidzot pieminot izdevēja M. Goppera "Zelta Ābeles" grāmatas.   
 
28. aprīlī ikgadējās LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas dienas ietvaros ar priekšlasījumiem uzstājas Elita Grosmane (Dāvida Distona "Kirchen-Sachen"), Silvija Šiško (Rīgas ārsta Reinholda Mitendorfa pasaules uzbūve), Ināra Klekere (Dzejas publikācijas "Magazīnās"), Lilija Limane (Metas Taubes dzimtas fotoalbumi), Viesturs Zanders (Kārļa Egles dienasgrāmatas pārlūkojot), un Skaidrīte Plaude (Knuta un Intas Skujenieku sarakste).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Renāte Berga, Laura Kreigere – Liepiņa
Tālr.: 67223885
www.lnb.lv