Latvijas nacionālā lasīšanas kongresa dalībnieku rezolūcija

Rīgā, 2010. gada 29.septembrī

2010. gada 11.septembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notika 1. Latvijas nacionālais lasīšanas kongress bērniem.

Publiskās diskusijas laikā kongresa dalībnieki konstatēja, ka valstī nav bērnu lasīšanas veicināšanas politikas, kas nākotnē var negatīvi ietekmēt ne tikai Latvijas kultūru, izglītību un ekonomiku, bet arī mazināt valsts konkurētspēju, intelektuālo kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību.

Tāpēc kongresa dalībnieki un rezolūcijas atbalstītāji nolemj:

Uzdot LR Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju (piesaistot ekspertus no NVO, bibliotēkām, zinātniskajām institūcijām, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, Latvijas Grāmatnieku ģildes, Latvijas Bibliotekāru biedrības u.c.) līdz 2011. gadam izstrādāt mērķtiecīgu programmu bērnu lasīšanas veicināšanai ilgtermiņā, kas ietvertu šādas prasības:

1) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērna tiesību konvenciju, kurai ir pievienojusies arī Latvija, sekmēt bērnu grāmatu klajā laišanu un izplatīšanu (konvencijas 17.pants);

 

2) Saskaņā ar LR Satversmi, kas paredz bezmaksas izglītību, nodrošināt bērniem bezmaksas pieeju mācību procesā nepieciešamajām grāmatām, tajā skaitā daiļliteratūras grāmatām, veicot nepieciešamos iepirkumus skolu bibliotēkām (salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, kur valsts iepirkums uz vienu skolēnu ir attiecīgi 20 eiro un 30 eiro, – Latvijā tas ir tikai 0,69 lati uz vienu skolēnu);

 

3) Saglabāt samazinātu PVN likmi bērnu grāmatām un mācību literatūrai;

 

4) Nodrošināt tāda finansējuma atjaunošanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajām lasīšanas veicināšanas programmām “Bērnu žūrija” un “Grāmatu starts”, kas ļautu tās attīstīt ilgtermiņā visā Latvijā un latviešu diasporas centros pasaulē;

 

5) Nodrošināt kvalitatīvu latviešu literatūras mācīšanas procesu visos izglītības posmos, pamatskolā palielinot mācību stundu skaitu latviešu literatūrā.

 

Dzidra Šmite, Rīgas domes Kultūras pārvaldes vadītāja

Inita Lūka, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja

Arno Jundze, žurnālists, literatūrzinātnieks

Silvija Tretjakova, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja

Aija Kalve, Latvijas Lasīšanas asociācijas valdes locekle, Rīgas Izglītības un vadības akadēmijas docētāja

Iveta Krūmiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre

Ilze Stikāne, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidente, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore

Māra Svīre, rakstniece

Vladimirs Kaijaks, rakstnieks

Laura Dreiže, rakstniece

Daina Ozoliņa, rakstniece

Andrejs Migla, rakstnieks

Jānis Jurkāns, rakstnieks

Linda Dreimane, rakstniece

Ēriks Kūlis, rakstnieks

Māris Rungulis, rakstnieks

Vija Kilbloka, “Apgāda Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja u.c.