Studentu prakses vienmēr ir bijušas nozīmīga Latvijas Kultūras koledžas studiju procesa daļa. Lai pārrunātu praksē pieredzēto un uzklausītu visu iesaistīto pušu – studentu un prakšu vietu pārstāvju – viedokli, jau otro gadu tiek organizēta studentu praksēm veltīta konference, kurā piedalīsies studenti, prakšu vietu pārstāvji un koledžas mācībspēki.
 
Konferences ietvaros par savu pieredzi studentu prakšu laikā stāstīs prakšu vietu pārstāvji: Ieva Zemīte (Dzintara koncertzāles projektu vadītāja), Daiga Dupate ("Rīgas mākslas telpas" programmas "Publiskais Forums" vadītāja), Alise Tīfentāle (žurnāla "Foto Kvartāls" galvenā redaktore), Ingrīda Smuškova (Tukuma rajona Tūrisma informācijas centra vadītāja) un Kristaps Puķītis (DirtyDeal Cafe programmas direktors), kā arī Latvijas Kultūras koledžas studenti: Baiba Bože, Džoanna Pāvuliņa, Baiba Lange, Aiva Roga u.c.
 
Šī gada konferencei izvēlēta tēma "Prakse – iespēja praktikantam, praktikants – potenciāls prakses vietai", lai akcentētu abu iesaistīto pušu iespējamos ieguvumus – gan praktikanta, kurš praksē iegūst pirmo darba pieredzi un profesionālos kontaktus, gan prakses vietas ieguvumus. Līdzās dažādu ikdienas darbu uzticēšanai praktikantam, praktikanta ienākšana organizācijā var kļūt par labu iespēju vēlreiz paskatīties uz savas organizācijas kultūru un identificēt tās stiprās un vājās puses. Un, protams, prakse nereti izrādās laiks, kurā praktikantu iepazīst arī kā labu darbinieku pēc prakses beigām.
 
Lai veicinātu praktikantu uzņemšanu arvien vairāk organizācijās, šogad konferences noslēgumā tiks rīkota "Kontaktu birža", kuras laikā katrai organizācijai būs iespēja īsi iepazīstināt klātesošos studentus ar sevi un vēlāk aprunāties ar tieši tiem studentiem, kuriem būtu interese doties praksē konkrētajā organizācijā.
 
Latvijas Kultūras koledžas Prakses nodaļa aicina līdz 2008. gada 8. oktobrim pieteikties uzņēmumus un organizācijas, kurām būtu interese piedalīties "Kontaktu biržā" un, iespējams, atrast savu praktikantu, sazināties ar Prakses nodaļas vadītāju Kamilu Ozoliņu, zvanot pa tel.: 20229973 vai rakstot uz e-pastu: kamila.ozolina@lkk.gov.lv.
 
Latvijas Kultūras koledža piedāvā iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Latvijas Kultūras koledžas galvenie studiju virzieni ir: kultūras menedžments, tūrisma un atpūtas organizācija, deja, izstāžu menedžments, bibliotēkzinātne un informācija, amatierteātra režija, svētku režija, sarīkojumu vadīšana, reklāma un sabiedriskās attiecības, vides dizains, mūzikas menedžments, fotogrāfija, izdevējdarbība un tradicionālā kultūra.
 
Papildus informācija: Latvijas Kultūras koledžas mājas lapā internetā: www.kulturaskoledza.lv vai Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57, Rīgā.
 
Latvijas Kultūras koledža (dibināta 1946. gadā kā Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums) ir viena no pieredzes un tradīcijām bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā modernu izglītību kultūras jomā. Latvijas Kultūras koledža sadarbojas ar kultūras institūcijām visā Latvijā un Eiropā, lai nodrošinātu programmu piesaisti praktiskajam darbam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daiga Bināne
Latvijas Kultūras koledžas Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67846240, mob. tālr.: 26532818