Par to liecina Google veiktais ikgadējais “Zeitgeist” pārskats par 2013. gada populārākajiem notikumiem tīmekļa redzējumā.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola uzsver: “Ar gandarījumu jāatzīst, ka gan pieaugušie, gan bērni arvien vairāk izmanto Dabas muzeja sniegtās iespējas iepazīt Latvijas dabu, tās iemītniekus un procesus, kas dabā notiek. Savukārt Dabas muzejs spēj iet līdzi laikam un, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, attīstīt sabiedrības izpratni par dabas norisēm”.

 

Dabas muzejs ir vecākais kompleksais dabaszinātņu muzejs Baltijā un lielākā kompleksā dabas bagātību krātuve Latvijā. Muzejs vāc un glabā Latvijas un pasaules dabas kolekcijas, veic muzeja krājuma zinātnisko izpēti un popularizēšanu ekspozīcijās un izstādēs.

 

Muzeja vēsture aizsākās 1845. gadā, kad Rīgas baltvācu inteliģences pārstāvji nodibināja Dabaspētnieku biedrību (Der Naturforscherverein zu Riga) ar muzeju un bibliotēku.

 

Google gada pārskats tika sagatavots, analizējot datus par vairāk kā triljons interneta meklējumiem, kas veikti 189 valstīs un 159 valodās. Šogad pārskati izveidoti 72 valstīm, pirmo reizi iekļaujot arī Baltijas valstis.