Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas Kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo un publisko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

 

Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojums par 2019. gadu

Latvijas bibliotēkas skaitļos – 2019

 

Kontaktinformācija:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv