Konferencē paredzēti referāti, ziņojumi un diskusijas par sekojošām tēmām:

 

• Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā
Dr. Jānis Krēsliņš, Zviedrijas Nacionālā bibliotēka, Pētniecības nodaļas vecākais bibliotekārs

• Meklējumi un atradumi Latvijas grāmatniecībā (15. – 18.gs.)
Aija Taimiņa, LU Akadēmiskā bibliotēka, Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliotekāre

• Reto grāmatu un rokrakstu krājumi VVBIS
Inga Šildere, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliotekāre

• Projekta Zudusī Latvija jaunākie un interesantākie materiāli 
Ginta Zalcmane, LNB Uzziņu un informācijas centra Lietišķās informācijas sektora vadītāja

• Rīgas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darbs
Daiga Bērziņa, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja

• Pētījums „Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas,
pakalpojumi un ietekme uz sabiedrību”
Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas (v/a KIS) pārstāvis,

• Bibliotēku sadarbība pēc administratīvi teritoriālās reformas
Jānis Turlajs, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs

• Bibliotēku tautsaimnieciskā nozīme
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

• BOBCATSSS, 2010. Savienot digitālo plaisu: vai bibliotēkas nodrošina piekļuvi visiem? 
 Dace Ūdre, LNB Digitālās bibliotēkas Letonica metadatu redaktore un LU studentu grupa. LBB Jauno speciālistu sekcija.

 

Laikā no 13.00 – 14.00 paredzēta konkursa „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!” uzvarētāju apbalvošana, ko rīko LNB Atbalsta biedrība.

Gaidām visus! Iesaistieties domu apmaiņā par bibliotekārajai sabiedrībai aktuālām problēmām! “Bibliotēkas veido nākotni, balstoties kultūras mantojumā”!

 

Konferenci organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Konferenci atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.