Pasākumā piedalīsies Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības vadītāja Margita Hēberle (Margit Häberle), LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ausma Cimdiņa un LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska.

 

Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrība (Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)) LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu fakultātes bibliotēkai dāvina grāmatas 7 000 EUR vērtībā, savukārt Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienests (Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)) ģermānistikas nodaļu sadarbības ietvaros ar Freiburgas Universitāti (Universität Freiburg) dāvina bibliotēkai grāmatas un fakultātei tehniskās iekārtas 9 000 EUR vērtībā.

 

Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrība jau vairāk kā 80 gadus atbalsta dažādus pētniecības projektus augstskolās un valsts finansētos institūtos. Viens no biedrības galvenajiem uzdevumiem ir veicināt Vācijas zinātniskās pētniecības sasniegumu izplatību ārzemēs, veidot un attīstīt sadarbības iespējas dažādās pētniecības jomās. Savukārt Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienests ir dibināts 1925. gadā un ir viena no lielākajām apmaiņas studiju finansēšanas organizācijām pasaulē. Tas atbalsta gan studentus un pētniekus mācību un zinātniskā pētniecības darba procesā, gan ģermānistikas studiju programmas ārvalstu mācību iestādēs. Freiburgas Universitāte, dibināta 1457. gadā, ir viena no vecākajām Vācijas universitātēm, kas veicina Vācijas kultūras atpazīstamību pasaulē.

 

Pateicoties šim dāvinājumam LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums tiks papildināts ar jaunākajām grāmatām vācu valodā valodniecībā un literatūrzinātnē, kā arī citās zinātņu nozarēs. Dāvinājumā iekļautās grāmatas izvēlējas LU Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzēji.

 

Ikviens interesents, kas vēlas vairāk uzzināt par Vācijas kultūru un vācu valodu, ir aicināts iepazīt šo grāmatu dāvinājumu!

 

Izmantotie informācijas avoti:

1. Vācijas vēstniecība Rīgā [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 30. martā]. Pieejams: http://www.riga.diplo.de/Vertretung/riga/lv/Startseite.html

2. University of Freiburg [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 30. martā]. Pieejams: http://www.uni-freiburg.de/

3. Deutscher Akademischer Austauschdienst [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 30. martā]. Pieejams: http://www.daad.de/en/index.html

4. Deutsche Forschungsgemeinschaft [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 30. martā]. Pieejams: http://www.dfg.de/en/index.jsp