Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, svarīgi ir apzināt un popularizēt Daugavpils pilsētas un reģiona novadnieku ieguldījumu Latgales un Latvijas valsts ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā, izglītības un kultūras attīstībā. Seminārnodarbību dalībnieki uzzinās par zinātnieces, izglītības darbinieces, politiķes un literātes Valērijas Seiles devumu Latgales attīstībā, Pabērzu dzimtas ieguldījumu literārās domas attīstīšanā un Latgales sociālekonomiskās attīstības sekmēšanā. Klātesošie iegūs informāciju arī par daugavpiliešiem Latgales latviešu kongresā un 1917. gada notikumiem Daugavpilī, “brīvību pavasari”, tā ievērojamākajiem darbiniekiem.

 

Seminārnodarbības vadīs filoloģijas doktors Valentīns Lukaševičs, latgaliešu literāts, tulks, filoloģijas maģistrs Ivars Magazeinis, Latgales pētniecības institūta vadītājs, vēstures doktors Henrihs Soms un pedagoģijas, vēstures maģistre Zane Melāne.

 

Kultūrvēsturiskā konference veicinās Daugavpils pilsētas un reģiona kultūras darbinieku tālākizglītības iespējas novadpētniecības jomā, dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas Daugavpils un Latgales kultūrvēsturē.

 

Interesentus lūdzam pieteikties līdz š.g. 27. novembrim pa e-pastu inese.vaivare@lcb.lv vai pa tālruni 654 26422.


Kultūrvēsturisko konferenci finansiāli atbalsta VKKF “Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017”.