Ceturtdien, 2017. gada 16. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks jau tradicionālās studiju nodarbības LNB telpās – rudens sezonas “Maģistru diena”! Visu dienu lasītava būs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” I un II kursa studentu rīcībā. Dienas gaitā plānotas vairākas studiju nodarbības, bet to ievaddaļā – plkst. 11.00 – kārtējais cikla pasākums “Maģistru lasījumi”, kuru apmeklēt aicināti visi nozares interesenti.

“Maģistru lasījumu” aktuālā tēma šoreiz – Brīvprātīgā darba iespējas publiskajās bibliotēkās. Ar studentiem sarunāsies un savā nesenajā pieredzē dalīsies 2017. gadā maģistra grādu ieguvusī LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmas absolvente Santa Stikute. Viņa atzīst, ka, lai gan studiju gados bijusi vienīgā no kursa, kura ne dienu nav nostrādājusi bibliotēkā, un arī tagad viņas darbs saistīts ar citu – pētniecības – jomu, Santas sapnis joprojām ir reiz atrast sev piemērotu un tīkamu darbu tieši bibliotēkā, jo šis darbs allaž licies interesants, aizraujošs un brīvs no ikdienas rutīnas. Maģistra darba tēma – brīvprātīgo darbs un tā iespējas – izvēlēta, ņemot vērā tās pieaugošo aktualitāti pasaulē. Brīvprātīgo darbs uzskatāms par jaunu bibliotēku darba virzienu, kas veicina bibliotēku un to esošo vai potenciālo lietotāju sadarbību, sabiedrības līdzdalību. Pirms neilga laika Latvijā brīvprātīgā darba jomā ieviestas vērā ņemamas izmaiņas, jo 2016. gada 1. janvārī stājies spēkā Brīvprātīgā darba likums.

Darba izstrādes gaitā Santa nonākusi pie vairākiem interesantiem secinājumiem:

  • brīvprātīgo iesaiste varētu būt veiksmīgs piemērs bibliotēku darba organizēšanā, tomēr trūkst īstas skaidrības, kāda ir esošā situācija un Latvijas publisko bibliotēku pieredze, kā arī bibliotēku darbinieku uzskati par brīvprātīgā darba aktualitāti;
  • ar organizētu un mērķtiecīgu brīvprātīgo darbu ir iespējamas pozitīvas izmaiņas gan organizācijas darbībā, gan brīvprātīgā profesionālajā izaugsmē, gan sabiedrībā kopumā;
  • brīvprātīgais darbs vērtējams kā ieguvums, lai paplašinātu bibliotēku darbības jomu, radot bibliotēkā jaunus pakalpojumus un padarot kvalitatīvāku un pieejamāku esošo piedāvājumu.

Savā prezentācijā Santa komentēs maģistra darba tēmas un empīriskās bāzes izvēli, sniegs ieskatu darba tapšanas specifikā; izskanēs arī ieteikumi topošajiem maģistrantiem par veiksmīga maģistra darba izstrādāšanas procesu un darba gaitu, kā arī iespējamiem “klupšanas akmeņiem”.

Uz “Maģistru lasījumiem” 16. novembrī laipni aicināti visi ieinteresētie nozares profesionāļi, bet, jo īpaši – brīvprātīgo darba pieredzi izmēģinājušie un tajā ieinteresētie publisko bibliotēku darbinieki, jo Santas Stikutes darbs tā aizstāvēšanas gaitā saņēma augstu nozares profesionāļu vērtējumu.

Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku konsultatīvais centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv